Niewielkie krwiaki śródścienne

Dziecko, które nadziało się na kij, trafia do szpitala w stanie ciężkiego wstrząsu. Brzuch jest bardzo bolesny, deskowato napięty, miernie wzdęty, a w okolicy odbytu można zauważyć ranę lub otarcie skóry. Badając przez odbyt stwierdza się świeżą krew w odbytnicy i niejednokrotnie miejsce przebicia jej ściany.

Leczenie. Niewielkie krwiaki śródścienne i w krezce oraz niecałkowite pęknięcie ściany jelita nie wymagają leczenia operacyjnego. Natomiast każde zranienie przechodzące przez wszystkie warstwy jelita należy jak najwcześniej leczyć operacyjnie. Jamę brzuszną otwiera się szerokim cięciem pośrodkowym, które pozwala na sprawdzenie wszystkich odcinków jelita. Niewielki otwór zaszywa się dwupiętrowo. Nierówne i zmiażdżone brzegi rany należy wyciąć. Całkowite rozerwanie jelita wymaga zespolenia koniec do końca. W przypadku, gdy obawiamy się po operacji dużych zaburzeń perystaltyki w związku z obrażeniami krezki i ściany jelita, wykonuje się zespolenie koniec do boku z założeniem przetoki Bishop-Koopa. U dzieci w ciężkim stanie ogólnym i z daleko zaawansowanym procesem zapalenia otrzewnej należy wykonać sztuczny odbyt dwulufowy metodą Mikulicza. Duże krwiaki śródścienne i w krezce jelita opróżnia się, a krwawiące naczynia podwiązuje. Ulegającą martwicy, niedożywioną lub stłuczoną część jelita wycina się w granicach zdrowych tkanek, zespalając koniec do końca. Jama otrzewnej zawsze wymaga drenowania.

Leave a Reply