Nieprawidłowe ułożenie jelit

Nieprawidłowe ułożenie jelit może współistnieć z innymi wadami stanowiąc jeden z ich elementów. Do tych anomalii należą: przepukliny pępowinowe, przepono-we, wrodzone wytrzewienia. Opisano nieprawidłowe ułożenie jelit z współistniejącym zarośnięciem, zwężeniem dwunastnicy, wrodzonym przerostowym zwężeniem odź- wiernika, zwężeniem i zarośnięciem jelita cienkiego, niedrożnością odbytu, wadami serca (10).

Objawy. U dzieci wywiad rodzinny i położniczy jest często obciążający. Mogą to być poronienia, porody dzieci z ciężkimi wadami, zatrucia ciążowe, wielowodzie. W wielu przypadkach wadliwe ułożenie jelit w ogóle nie powoduje dolegliwości, a rozpoznanie stawia się przypadkowo. Zasadniczymi objawami, które mogą wystąpić w tej grupie wad, są dolegliwości brzuszne: bóle, wymioty, zaparte stolce i niekiedy krew w stolcu (10). Objawy te są mniej lub bardziej nasilone i często mają charakter przewlekły. Pojawiają się one w różnym okresie po porodzie, zazwyczaj już w okresie noworodkowym. Bóle mogą być napadowe lub ciągłe. Występują najczęściej w okolicy pępka, lecz mogą dotyczyć innych okolic brzucha. Towarzyszą im wymioty zawierające treść żołądkową, przeważnie z domieszką żółci, a niekiedy nawet dolnojelitową. Treść dolnojelitową zwracają dzieci z niedrożnością dalszych odcinków jelita. Noworodki z nieprawidłowym ułożeniem zazwyczaj oddają smółkę, a później stolec. Wypróżnienia przeważnie są skąpe, a przerwy między nimi długie. W przypadku skrętu jelita w stolcu obserwuje się treść krwistą. Wzdęcie brzucha nie zawsze występuje i może mieć charakter przemijający. Obejmuje ono przeważnie górną część brzucha i jest tym rozleglejsze, im dalszego odcinka przewodu pokarmowego dotyczy niedrożność. W następstwie wymiotów i nieprawidłowego pasażu treści pokarmowej dochodzi do niedoborów wodno-elektrolitowych i energe- tyczno-białkowych. Następuje spadek masy ciała, pojawia się gorączka związana z odwodnieniem, martwicą ściany jelita i przedziurawieniem.

U noworodków z nieprawidłowym ułożeniem jelita i współistniejącym skrętem jego krezki występują objawy wskazujące na ostrą, wysoką niedrożność przewodu pokarmowego (26). Wówczas wkrótce po urodzeniu pojawiają się chlustające wymioty z domieszką żółci. Nadbrzusze jest wzdęte, czasem można zaobserwować stawianie się żołądka. Noworodki te oddają smółkę w niewielkiej ilości i przeważnie bardzo twardą, może ona zawierać domieszkę krwi. Objawom tym towarzyszą również objawy wstrząsu. Powyższe dolegliwości przeważnie nie ustępują, a dziecko wymaga leczenia operacyjnego w trybie nagłym.

Leave a Reply