NIEDROŻNOŚĆ PORAŻENNA

Jest to zahamowanie prawidłowego przechodzenia zawartości jelitowej wskutek porażenia ruchów perystaltycznych. Niedrożność porażenna występuje dość częsLo u dzieci i wywołuje ją szereg różno-rodnych stanów patologicznych. Porażenie towarzyszy niedrożności mechanicznej i ma z nią wiele wspólnych cech, stąd trudności w różnicowaniu.

Etiologia. Niedrożność porażenną wywołują stany patologiczne Loczące się w obrębie jamy brzusznej lub poza nią oraz zaburzenia ogólnoustrojowe (12). Procesy toczące się w obrębie brzucha można ująć jako obrażenia oraz inne ostre stany patologiczne.

Silny tępy uraz brzucha u dziecka powoduje niedrożność porażenną, zwłaszcza gdy łączy się z pęknięciem narządów wewnętrznych i krwawieniem do jamy otrzewnej, np. śledziony, wątroby, nerki, żołądka i jelit. Powstające na drodze urazu i odruchu trzewnego zatrzymanie perystaltyki potęgowane jest przez podrażnienie otrzewnej krwią wynaczynioną do jamy otrzewnej, także chemicznym ostrym zapaleniem, jeżeli przedostaje się np. żółć, treść żołądkowa, jelitowa, mocz. Również krwiaki zaotrzewnowe, krwiaki śródścienne jelita i wewnątrzkrezkowe wywołują stan po-drażnienia otrzewnej i porażenia perystaltyki jelit. Każda operacja na narządach jamy brzusznej prowadzi do niedowładu jelit i niedrożności porażennej, trwa ona kilka do kilkudziesięciu godzin. Dotyczy to zwłaszcza chorych po długo trwających zabiegach połączonych z nie zamierzoną traumatyzacją narządów. Spośród nich należy wymienić: operacje wyrostka robaczkowego, zarośnięcia jelit, przepukliny pachwinowej, usunięcia guzów zaotrzewnowych nerki lub układu nerwowego.

Leave a Reply