Niedrożność porażenna

Spośród ostrych procesów chorobowych jamy brzusznej doprowadzających u dzieci do niedrożności porażennej, najczęstsze jest odwyrostkowe zapalenie otrzewnej i jej zapalenie na innym podłożu. Swoista i dość częsta w wieku noworodkowo-nie- mowlęcym jest niedrożność porażenna w przebiegu zapalenia płuc, ostrej biegunki. Ponadto do niedrożności porażennej dochodzi z powodu: zmian martwiczych ściany jelita, skrętu np. jajnika lub sieci, kolki nerkowej lub żółciowej, zatoru lub zakrzepu naczyń krezki (12, 65, 68).

Niedrożność porażenną mogą spowodować stany patologiczne toczące się poza jamą brzuszną i zaburzenia ogólnoustrojowe, np. obrażenia ośrodkowego układu nerwowego, posocznica, zaburzenia wodno-elektrolitowe – zwłaszcza niedobór potasu, kwasica metaboliczna, także leki sympatykolityczne, spazmolityczne, np. atropina, papaweryna, zatrucia opium, ołowiem. Niewłaściwa dieta, zwłaszcza u niemowląt, może również powodować stan niedrożności porażennej, np. pokarm zawierający dużo błonnika i powodujący zakwaszenie, mak, niedojrzała kukurydza, niektóre rośliny strączkowe, surowe drożdże.

Objawy i rozpoznanie. Są one dość zmienne i w dużym stopniu zależą od czynników wywołujących niedrożność (12, 65). Najprościej można ująć w następujący zespół: wzdęcia, nudności, wymioty, bóle brzucha, brak perystaltyki przewodu pokarmowego i stolca.

Leave a Reply