Niedostateczne zaopatrzenie kikuta wyrostka

Po operacji usunięcia wyrostka robaczkowego może wystąpić powikłanie w posta- •ci krwawienia do światła jelita lub do jamy otrzewnej. W przypadku pierwszym jest ono następstwem zsunięcia się podwiązki z kikuta wyrostka i z zaopatrującej go tętniczki. Stan ten ujawnia się zblednięciem powłok, przyśpieszeniem tętna, spadkiem ciśnienia krwi i oddaniem przez chorego stolca z krwią. W przypadku krwotoku do jamy otrzewnej objawom krwotoku wewnętrznego towarzyszy gromadzenie się płynu w jamie otrzewnej bez krwawych stolców. W obu przypadkach należy natychmiast przystąpić do operacji i zaopatrzyć źródło krwawienia.

Niedostateczne zaopatrzenie kikuta wyrostka lub martwica i przedziurawienie kątnicy czy innych odcinków jelita powoduje zapalenie otrzewnej, czasem przetokę kałową. Ciężki stan chorego, wzdęcie brzucha, wymioty treścią jelitową oraz stwierdzenie gazu w jamie otrzewnej wskazują na zapalenie otrzewnej. Wczesne otwarcie jamy brzusznej i dokładne jej oczyszczenie z wyłonieniem na zewnątrz przedziurawionego jelita może uratować chorego. Przetoka kałowa powstaje, gdy otworzy się kikut wyrostka lub powstanie otwór w jelicie z wytworzeniem ze zlepów oraz zrostów kanału biegnącego na zewnątrz powłok przez ranę pooperacyjną. U tych dzieci należy stosować leczenie zachowawcze, które w wielu przypadkach kończy się pomyślnie. Tylko nieliczni chorzy, u których przetoka utrzymuje się przez wiele miesięcy, wymagają jej operacyjnego zamknięcia.

PRZEWLEKŁE ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO. Niektóre dzieci odczuwają różnie nasilone bóle brzucha zlokalizowane w prawym dole biodrowym i okolicy pępka. Dolegliwości te mają charakter przewlekły i nawracają w różnych odstępach czasu, a towarzyszy im brak łaknienia budząc niepokój rodziców i lekarzy. Z chirurgicznego punktu widzenia chorzy ci nie wymagają leczenia operacyjnego w trybie nagłym. Dzieci te bywają niejednokrotnie badane i leczone, a nawet’obserwowane w warunkach szpitalnych. Stan powyższy przyjęło się określać przewlekłym zapaleniem wyrostka robaczkowego. Zarówno rodzice, jak i lekarze pediatrzy często domagają się w takich przypadkach usunięcia wyrostka. Operację tę można wykonać po wykluczeniu innych przyczyn dających podobne objawy, np. przewlekłe zaparcia, brak tolerancji na niektóre pokarmy, robaczyce przewodu pokarmowego, stany zapalne i wady układu moczowego, nieprawidłowe położenie jelit, stany zapalne przydatków. Po otwarciu jamy brzusznej u wielu z tych chorych stwierdza się zlepy i zrosty wokół wyrostka, a nawet jego przewężenia^ świadczące o przebytym stanie zapalnym. Wyjaśnia to poprzednie dolegliwości, które były związane z okresowym narastaniem i cofaniem się zapalenia wyrostka. U tych dzieci usunięcie wyrostka daje dobre wyniki. U innych po otwarciu jamy brzusznej nie wykrywa się żadnych zmian w wyrostku ani w innych leżących w jego okolicy narządach. Usunięcie jednak wyrostka może doprowadzić do ustąpienia dolegliwości, świadcząc o neuropatycznym podłożu skarg. Czasami dolegliwości pozostają, pomimo to rodzice są zadowoleni, gdyż dziecku nie grozi już zapalenie wyrostka robaczkowego i wszelkie jego następstwa.

Leave a Reply