Nerwy współczulne

Liczba tych włókien zwiększa się stopniowo w obwodowych odcinkach okrężnicy. W zwieraczu wewnętrznym stwierdza się grubą siatkę wnikającą w mięsień.

Nerwy współczulne wywierają pośredni wpływ na błonę mięśniową jelita poprzez hamujące działanie receptorów alfa na czynność komórek zwojowych, gdyż wydzielona norepinefryna hamuje uwalnianie acetylocholiny. Ponadto receptory alfa-adrenergiczne wywołują bezpośrednio zwiotczenie błony mięśniowej okrężnej jelita.

W zwieraczu wewnętrznym układ adrenergiczny wywiera wpływ pobudzający poprzez receptory alfa-adrenergiczne lub hamujący poprzez receptory beta-adrener- giczne, ponadto wydaje się, że włókna współczulne działają również bezpośrednio na komórki mięśniowe (Ehrenpreis 1966, Bennett 1968, Campbell 1969, Howard 1969, Noblett 1969, Norberg 1969) (3, 29, 30, 43, 50, 59, 63, 71, 74).

Leave a Reply