Negacja wysiłków interpretacyjnych

Nie neguję znaczenia moich poprzednich wysiłków interpretacyjnych. Ale miałem bez wątpienia do czynienia z Ego bardziej wrażliwym, niż to wynikało z zewnętrznych przejawów jej zachowania, zdradzających strukturę depresyjną. Jej agresywność, szczególnie gwałtowna, świadczyła o doznanych wcześniej ranach narcystycznych.

W okresie przygotowującym ją do kończenia analizy (seans raz w tygodniu), jej agresywność wzbogaciła się o elementy zupełnie nowe, a reakcje stały się coraz trudniejsze do przewidzenia •- od odmowy wyjścia po skończonym seansie aż do systematycznych telefonów z oskarżeniami. W końcu, po szczególnie dotkliwym kryzysie, kiedy jej słowa przyjęły formę jawnej, wulgarnej prowokacji – uspokoiła się i byłem świadkiem załamania się agresywnej presji i napięcia oraz zauważyłem zasadniczą zmianę. Korzystając z tego uciszenia, porządkując odpowiedni materiał podczas tego samego seansu, przekazałem jej kilka interpretacji dotyczących tego, co się wydarzyło. Pokazałem jej, że marzyła o tym, aby być zrozumianą, ale jednocześnie robiła wszystko, aby do tego nie dopuścić, ponieważ dążyła do przypisania innym tego, co sama sobie stale wyrzucała. Że nie lubiła sama siebie, nie kochała i dążyła do pozbycia się tej nienawiści projektując ją na innych. I w końcu telefonowała do mnie w trakcie seansu z innym pacjentem wiedząc, że będę zmuszony ograniczyć rozmowę do bardzo krótkiego sformułowania. Gdy prezentowała się jako osoba niegrzeczna, frustrująca i impertynencka – odczuwała ulgę.

Wydaje się, że interpretacje te po raz pierwszy ją poruszyły i odpowiedziała na nie w zupełnie innym tonie: „Zapewniam pana, że w gruncie rzeczy telefonując do pana poprzedniego dnia oczekiwałam, że obrazi się pan i okaże irytację. Ale pan był uprzejmy, grzeczny – i po raz pierwszy sprawiło mi to przyjemność”.

Otóż w tym „wydarzeniu” chodziło o sprojektowanie autoag- resywności na mnie w sytuacji analitycznej. Moja postawa pozwoliła zaś pacjentce na uzyskanie potwierdzenia narcystycznego i wyrównanie wczesnej utraty, która powstała na początku jej życia. Pacjentka ta straciła matkę w pierwszym roku życia.

One Response to “Negacja wysiłków interpretacyjnych”

Leave a Reply