NASZE PODEJŚCIE DO PACJENTÓW GŁĘBOKO DEPRESYJNYCH

Stwierdziliśmy, że nasza linia postępowania psychotera-peutycznego, oparta na koncepcji konfliktu bieżącego i jego dziecięcego odpowiednika, nie daje się wobec tych pacjentów zastosować. Po pierwsze dlatego, że trudno w ich doświadczeniach znaleźć moment wyraźnego załamania się i pojawienia się objawów (konflikt bieżący). Ich linia życiowa załamuje się stopniowo, w związku z różnymi kolejno następującymi wydarzeniami, które podcinają ich siły, pozbawiają nadziei.

Po drugie, linia interpretacyjna wiążąca ich obecne trudności w Ośrodku z trudnościami życiowymi i wydarzeniami z przeszłości jest kompletnie nie przystająca do aktualnych możliwości i oczekiwań pacjenta. Doszliśmy do przekonania, że tacy pacjenci muszą najpierw coś dostać. Wymagają – zwłaszcza na początku – bardziej osobistego, ludzkiego niż terapeutycznego zajęcia się z nimi – jeśli takie rozróżnienie jest w ogóle możliwe. Zrozumieliśmy, że ważniejsza jest sytuacja bycia z pacjentem poza psychoterapią, np. udział we wspólnej pracy, w posiłkach, pogawędki z pacjentami w ich pokojach itp.

Pierwszy i zasadniczy komunikat, jaki staramy się przekazać pacjentowi w tych kontaktach, brzmi: „twoje uczucia są ważne”. Tylko to. Bez ich wyjaśnienia i wiązania z czymkolwiek. „Twoje przeżycia, uczucia są ważne”. Jakiekolwiek one są – są ważne. Jeśli pacjent przyjmuje ten komunikat – dzięki zainteresowaniu terapeuty i innych osób z grupy – może też przyjąć następny: „ty jesteś ważny”. Z tym wszystkim, co się w twoim życiu wydarzyło, z tym, co ci się powiodło, i co zakończyło się klęską. Stąd blisko do następnej prawdy: „inni ludzie są ważni”.

Jest to przedstawiona w największym skrócie taktyka włączania do psychoterapii pacjentów głęboko depresyjnych. Proces ten może trwać kilka tygodni, a czasem może wypełniać całe leczenie pacjenta w Ośrodku (10 tygodni). Przyjęcie przez pacjenta tych kanonów daje możliwość pełniejszego korzystania z psychoterapii. Terapeuta może teraz lepiej wykorzystać swoją wiedzę o pacjencie. Może omawiać z nim i z udziałem grupy znaczenie różnych wydarzeń z jego życia. Pacjent zaczyna także korzystać z obecności innych członków grupy.

Leave a Reply