Najwcześniej dojrzewa układ nerwowy śródścienny

ziomu 4 mm od dolnej granicy m. zwieracza wewnętrznego. Włókna nerwowe od-gałęziające się ze splotu biegną w obręb mięśnia (49). Badania immunochemiczne unerwienia jelita płodów z użyciem swoistej eno- lazy neuronalnej i substancji P wykazały, że różnicowanie i rozwój neuronów odbywa się z dwóch kierunków: od góry i od dołu.

Najwcześniej dojrzewa układ nerwowy śródścienny odźwiernika, nieco później jelita czczego i okrężnicy, a najpóźniej jelita krętego. Pojawienie się immunoreaktywności swoistej enolazy neuronalnej, świadczące

o zapoczątkowaniu czynności synaptycznej, stwierdzono w analogicznej kolejności w splotach śródściennych (tab. 11-2). W momencie porodu komórki zwojowe nie są jeszcze w pełni dojrzałe. Stopień niedojrzałości zależy od czasu trwania ciąży, jest więc największy u wcześniaków. Splot podśluzowy jelita rozwinięty jest słabiej. Jeszcze do 2 r.ż. zwoje zawierają komórki w różnych fazach dojrzewania. Dopiero między 2 a 5 r.ż. proces rozwoju jest zakończony (Smith, 1968).

Leave a Reply