Najnowsze kierunki leczenia depresyjnych pacjentów

Tak silne były mordercze impulsy pacjenta, że wstał z krzesła podczas sesji i usiłował uderzyć tę osobę. Zaraz po tym incydencie stał się bardzo depresyjny. Czuł lęk, że zostanie ukarany przez analityka i innych członków grupy. Pozostali pacjenci nie ukarali go jednak, lecz opowiedzieli mu, jakie wrażenie zrobiło na nich jego agresywne zachowanie oraz późniejsza depresja. Pacjent był bardzo zdziwiony. Po pewnym czasie uświadomił sobie, że „straszna katastrofa” (H. Ezriel 1952) nie tylko nie nastąpiła, lecz nawet poczuł się zrozumiany przez innych.

Doświadczenie to pozwoliło mu zaprzestać uprzednio często powtarzanych agresywno-depresyjnych zachowań. Mógł on przyswoić nowy sposób zachowania się, bez przemieszczonej agresji kierowanej do osób, które nawet lubił. Podobne, zakończone powodzeniem doświadczenia w grupowej psychoterapii pacjentów depresyjnych były cytowane np. przez A. Stein (1975, s. 183).

Najnowsze kierunki leczenia depresyjnych pacjentów w grupie są przedstawione w Group Analysis Vol. 22, No 1, March 1989 („The Yournal of Group Analytic Psychotherapy”, SAGE Publi- cations, London), wydanej przez Malcolma Pinesa.

G. Winter i T. Sorensen przedstawili Group Therapy with Maniac- -depressives: Dynamie and therapeutic Aspects, R. Battegay zaprezentował techniczne problemy w Group Psychotherapy with Depressives, a D. A. Winter przedstawił Group Therapy as a Means of Facilitating Reconstruing in Depressives.

Podsumowując, psychoanaliza oferuje szeroką gamę metod leczenia depresji zarówno u dorosłych, jak u dzieci i młodzieży, a nawet depresji osób starych. Metody te to psychoanaliza klasyczna, jej modyfikacje oraz psychoterapia w grupie analitycznej szczególnie opracowana i stosowana przez S. H. Foulkes (1975) i jego następców z London Group – Analytic Society. Mimo wielu trudności i pułapek, psychoanalityczne leczenie pacjentów depresyjnych daje wiele różnych możliwości terapeutycznych.

Leave a Reply