Na dalszym etapie rozwoju

Na dalszym etapie rozwoju zatrzymuje się postać wady, w której doszło do obrotu pętli pępkowej o 1S0°, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Dwunastnica w tych przypadkach leży do tyłu i na prawo od t. krezkowej górnej, natomiast kątnica znajduje się u góry do przodu od dwunastnicy i t. krezkowej górnej (ryc. 10-33 a) – typ pierwszy wg Groba. Pomiędzy tylną ścianą brzucha a początkową częścią jelita grubego mogą w tych przypadkach przebiegać pasma łącznotkankowe uciskające na dwunastnicę, które opisał Ladd (ryc. 10-33 b).

wskazówek zegara, to kątnica zajmie położenie w lewej połowie jamy brzusznej, część wstępująca okrężnicy będzie krzyżowała krezkę i jelito czcze od przodu, przy prawostronnym wysokim położeniu zgięcia wątrobowego i tylnym przebiegu okrężnicy poprzecznej w stosunku do nasady krezki i dwunastnicy (ryc. 10-35 b). Jelito czcze i kręte zajmują położenie na prawo od płaszczyzny pośrodkowej.

Jeżeli obrót pętli pępkowej postępuje zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wynosi 360° i więcej, to wokół krezki owijają się pętle jelita cienkiego i grubego (ryc. 10-35 c).

Leave a Reply