MARTWICZE ZAPALENIE JELIT

Jest ciężką chorobą okresu noworodkowego i niemowlęcego, której diagnostyka i leczenie znajdują się na pograniczu specjalności pediatrycznych i zabiegowych. Przeważnie współistnieje z innymi ciężkimi stanami patologicznymi, w których można się dopatrzeć jej etiologii.

Do niedawna martwicze zapalenie jelit (m.z.j.) rokowało źle, obecnie znaczną część tych chorych udaje się uratować dzięki wczesnemu rozpoznaniu i właściwemu leczeniu.

Etiologia. Przyczynę m.z.j. może stanowić nawet okresowo występujące niedotlenienie, zmniejszona odporność organizmu, nieodpowiednie żywienie i zakażenie przewodu pokarmowego (7, 65, 72, 79). Choroba dotyczy przeważnie noworodków wcześniaków z ciężkich, przedłużających się porodów, urodzonych w zamartwicy. Niedotlenienie może wystąpić również w czasie ciąży na skutek chorób matki i płodu, zwłaszcza siniczych wad serca, zespołu wylcrzepiania, zatorów naczyniowych łożyska oraz po przetaczaniu do naczyń pępowinowych. W niektórych przypadkach niedotlenienie ma podłoże w anomaliach naczyń tętniczych jelita. Niedostateczne odżywienie jelita doprowadza w pierwszej kolejności do martwicy błony śluzowej i drobnych nadżerek. Wiąże się to z uwalnianiem wolnych tlenopochodnych rodników w ścianie jelita, które powodują zwiększoną przepuszczalność naczyń i obrzęk śródmiąższowy (72). Pozbawiona błony śluzowej ściana jelita stanowi dobre podłoże do wtargnięcia i rozwoju bakterii wydzielających gaz oraz grzybów, których patogenne szczepy mogą znajdować się w świetle przewodu pokarmowego. Mała odporność dziecka, zwłaszcza wcześniaka, wynika z jego niedojrzałości immunologicznej. Noworodki przedwcześnie urodzone, które nie są karmione pokarmem matki, nie otrzymują tą drogą ciał odpornościowych: immunoglobuliny sekrecyjnej A i dyfuzyjnej G oraz makrofagów i limfocytów. Rozwijająca się w przewodzie pokarmowym dziecka pałeczka okrężnicy oraz paciorkowce, gronlcowce, pałeczka ropy błękitnej i inne bakterie wnikają w małowartościową, ubogą w ciała odpornościowe ścianę jelita, czego następstwem są uszkodzenia naczyń krwionośnych sprzyjające wewnątrznaczyniowemu wykrzepianiu i martwicy.

Leave a Reply