Leczenie

Różuicowanie. Rozpoznanie m.z.j. przed operacją jest trudne. Należy je różnicować z zakażeniem uogólnionym, biegunką na tle bakteryjnym i wirusowym, zarośnięciem i zwężeniem jelita oraz zaburzeniami jego zwrotu, niedrożnością smół- kową i porażenną oraz chorobą I-Iirschsprunga.

Leczenie. Leczenie m.z.j. zależy od zaawansowania procesu i objawów ogólnych. U noworodków i niemowląt z objawami niedrożności porażennej i śródścienną odmą pęcherzykową należy prowadzić intensywne leczenie zachowawcze. Obowiązuje wstrzymanie żywienia doustnego, stałe odbarczanie przewodu pokarmowego z za-legającej treści za pomocą zgłębnika założonego do żołądka. Do odbytnicy wkłada się miękki dren nie podając przez niego żadnego płynu. W tym okresie wyrównuje się zaburzenia wodno-elektrolitowe i białkowe. Jednocześnie podaje się antybiotyki,

o których wiadomo, że działają na florę Gram-ujemną. Po uzyskaniu wyniku z posiewu krwi, moczu i stolca oraz antybiogramu stosujemy je w sposób celowany (7, 40). Antybiotyk podaje się dożylnie i przez zgłębnik do żołądka. W tych przypadkach konieczne jest stosowanie dożylnych gamma-globulin. Podawanie co kilka godzin dekstranu małocząsteczkowego zapobiega agregacji płytek i zmniejsza możliwość tworzenia się zakrzepów wewnątrznaczyniowych. Podczas leczenia zachowawczego należy dokładnie obserwować chorego i co kilka lub kilkanaście godzin powinno się wykonać zdjęcie rtg brzucha w pozycji wiszącej, w celu znalezienia ewentualnego miejsca przedziurawienia jelita. Dziecko z tym powikłaniem wymaga natychmiastowej interwencji operacyjnej (7, 41, 65). Jamę brzuszną otwiera się szerokim cięciem pośrodkowym biegnącym od nadbrzusza do podbrzusza. Obowiązuje sprawdzenie całego przewodu po-karmowego od żołądka do odbytnicy. Pojedyncze ognisko martwicy, liczne ogniska na krótkim odcinku jelita lub martwicę odcinkową należy wyciąć zespalając pętle koniec do boku z wytworzeniem przetoki Bishop-Koopa (ryc. 10-49 d). Bardzo ciężki stan dziecka i późno rozpoznane zapalenie otrzewnej są wskazaniem do wykonania przetoki dwulufowej metodą Mi- kulicza (ryc. 10-49 f). W niektórych przypadkach, bardzo rozległej odcinko-wej martwicy, niemal cale jelito cienkie lub grube wymaga resekcji (ryc. 10-50) i zespolenia koniec do końca, a nawet założenia wstawki antyperystaltycznej.

Leave a Reply