Kryzys adolescencji

Harmonijne przejście przez „okres burzy i naporu” zależy oczywiście od stopnia przygotowania się Ja dziecka w poprzednim okresie, zwanym latencją. W tym bowiem okresie utwierdzają się mechanizmy obronne Ego: zdolność sublimacji, racjonalizacji, tworzenia więzów przyjaźni, zainteresowań, systemu wartości i względnej stabilności Super ego. Obraz kliniczny depresji w okresie adolescencji jest szczególny. Nagła zmiana – zwana powtórną separacją, utrata dziecięctwa, więzi z rodzicami poprzez naturalną tendencję do buntu i konfliktów oraz deziluzję i załamanie ich dotychczasowego obrazu, utrata oparcia w dotychczasowych wartościach, przeżywanie miłości tak często niespełnionych i fantazyjnych, poczucie niższości i wstydu z powodu zmian ciała w zderzeniu z wybuchem impulsów i pragnień. To wszystko predysponuje do dezorganizacji depresyjnej, a niekiedy do bardzo głębokich depresji z próbami samobójczymi, które w tym wieku (próby) są najczęstsze. W Polsce spotyka się specyficzny typ depresji w ramach zespołu opóźnionego dojrzewania (opisany przeze mnie w artykule Zespól opóźnionego dojrzewania w warunkach polskich

-w przygotowaniu do druku w wydawnictwach UW, wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Psychiatrii Adolescencji w Paryżu w 1985 r.). Często bowiem kryzys adolescencji przeżywany bywa u nas z opóźnieniem z powodu realnych trudności separacji i rozwiązania symbiozy z rodziną pierwotną (warunki mieszkaniowe, wspólnota materialna). W sytuacji, w której nie nastąpiło naturalne dla dojrzewającego „rozliczenie” z rodziną pierwotną, depresja w małżeństwie może być przemieszczoną reakcją na niespełnienie dziecięcych potrzeb i roszczeń przez współmałżonka.

Kolejny moment progowy w życiu, mogący uruchomić zespół depresyjny, to okres bilansowania, w którym nadzieje, plany, ambicje zawodowe, własny wizerunek, potrzeby osobiste, zdążyły już przejść konfrontację z rzeczywistością zewnętrzną. Dołącza się poczucie osiągnięcia swoich maksymalnych możliwości i potencji życiowych we wszystkich dziedzinach. Sytuacja ta wymaga dokonania rachunku.

Leave a Reply