KRWIOPOCHODNE ZAPALENIE OTRZEWNEJ

Zakażenie to, zwane również zapaleniem pierwotnym, jest spowodowane drobnou-strojami szerzącymi się drogą krwionośną. Do niedawna było ono chorobą dość częstą, kończącą się w wielu przypadkach niepomyślnie. Od czasu wprowadzenia antybiotyków spotyka się je znacznie rzadziej, a wyniki leczenia uległy radykalnej poprawie.

Etiologia. Do zapalenia otrzewnej drogą krwionośną może dojść w przebiegu wielu chorób, np. zapalenia płuc, opłucnej, zapalenia górnych dróg oddechowych, anginy, płonicy, róży, ostrego krwiopochodnego zapalenia kości, ostrego gośćca stawowego, zakażeń układu moczowego, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Obserwuje się je najczęściej w okresie nasilenia zakażeń wirusowych. Wywołują je przeważnie dwoin- ki zapalenia płuc, paciorkowce i gronkowce, które można wykryć w posiewie płynu otrzewnowego, płynu mózgowo-rdzeniowego, moczu i krwi (37). Krwiopochodne zapalenie otrzewnej wywołane dwoinką zapalenia płuc występuje stosunkowo najczęściej i zazwyczaj jest związane z zapaleniem płuc (peritonitis pneumococcica). Może się ono szerzyć nie tylko drogą krwionośną, lecz również naczyniami chłonnymi przez przeponę, jak również od strony narządów rodnych u dziewczynek.

W wielu przypadkach brak bakterii w posiewach sugeruje wirusową etiologię za-każenia. Objawy i rozpoznanie. Choroba zazwyczaj dotyczy niemowląt i dzieci w wieku przed-szkolnym (37). U dzieci starszych rozpoczyna się nagle silnymi bólami w obrębie całej jamy brzusznej, a poprzedza ją często nieżyt górnych dróg oddechowych, angina lub inne choroby. Bóle mają gwałtowny początek i największe natężenie w okolicy pępka i prawego dołu biodrowego. Towarzyszy im wysoka gorączka sięgająca 39-40°C oraz znaczna leukocytoza 25 000-40 000 z przewagą krwinek obojętnochłon- nych. Tętno jest przyśpieszone do 160/min. Wraz z bólami dziecko odczuwa nudności i wymiotuje treścią żołądkową. W wielu przypadkach zjawiają się wolne stolce. Stwierdza się niewielkie wzdęcie brzucha i mierne napięcie mięśni powłok z zaznaczonymi objawami otrzewnowymi. Podczas obserwacji i leczenia bóle brzucha często ustępują, czasami dolegliwości utrzymują się lub narastają. Doświadczony chirurg rozpoczyna od obserwacji i leczenia zachowawczego, dopiero przy narastaniu objawów otrzewnowych otwiera jamę brzuszną.

Leave a Reply