Krwiopochodne zapalenie otrzewnej

Różnicowanie. Krwiopochodne zapalenie otrzewnej należy różnicować ze wszystkimi postaciami zapalenia otrzewnej będącymi następstwem chorób zlokalizowanych w narządach jamy brzusznej. Wśród nich do najczęstszych należą: nieżytowe oraz zgorzelinowe zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie martwicze jelit, pourazowe pęknięcie narządów, zapalenie węzłów chłonnych krezki jelita i wiele innych.

Leczenie. Dzieci, u których objawy ostrego brzucha utrzymują się podczas kilku-godzinnej obserwacji, należy operować. W jamie otrzewnej stwierdza się mierną ilość mętnego, lepkiego płynu bez zapachu. W przypadku zapalenia pneumokokowego płyn jest bardzo obfity i ropny. Jelita, wyrostek robaczkowy i otrzewna ścienna są

również przekrwione i pokryte włóknikiem. W krezce na ogól znajdują się liczne obrzmiałe węzły chłonne. Płyn z jamy otrzewnej należy pobrać do badań bakteriolo-gicznych bezpośrednich i na posiew. Wskazane jest również pobranie węzłów chłonnych do badania mikromoriologicznego i w kierunku rodencjozy. Zabieg kończy się po sprawdzeniu narządów jamy brzusznej usunięciem wyrostka robaczkowego. Wyrostek robaczkowy nie zmieniony można pozostawić tylko wówczas, gdy stan dziecka jest ciężki. Po operacji stosuje się antybiotyki.

Dzieci, których nie operowano, wymagają leczenia pediatrycznego i podania anty-biotyków aż do ustąpienia odczynów brzusznych.

Leave a Reply