Krwawienia

Różnicowanie. Krwawienia wymagają różnicowania z: żylakami przełyku w przebiegu nadciśnienia w żyle wrotnej, ciałami obcymi w żołądku i dwunastnicy, skazami krwotocznymi, krwawieniami z uchyłku Meckela lub dwunastnicy i w przebiegu ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego. Perforację różnicuje się z: odwyrostkowym zapaleniem otrzewnej i jej stanem zapalnym na innym tle, perforacją żołądka lub jelit przez ciała obce, zespołem przeponowo-odźwiernikowym Roviralty.

Leczenie. Ostra postać wrzodu żołądka i dwunastnicy, przebiegająca z krwotokiem, wymaga leczenia zachowawczego. Dziecko należy wyprowadzić ze wstrząsu, uzupełniając straty krwi oraz podać leki przeciwlirwotoczne, uspokajające i osłaniające błonę śluzową przed trawiącym działaniem soku żołądkowego. Utrzymujący się pomimo leczenia silny, zagrażający życiu krwotok, stanowi wskazanie do otwarcia jamy brzusznej i odnalezienia źródła krwawienia. Po otwarciu żołądka pojedyncze ogniska krwawienia podltłuwa się i podwiązuje. Krwawienia z licznych owrzodzeń, ograniczonych do części żołądka, leczy się resekując tę okolicę. Natomiast krwawienia z całej zmienionej powierzchni żołądka nie dają szans operacyjnego ich leczenia

i przeważnie kończą się źle. Pojedyncze miejsca krwawienia znajdują się przeważnie w dwunastnicy lub części przedodźwiernikowej żołądka. Ich źródłem są gałęzie tętnicy żołądkowej prawej, trzustkowo-dwunastniczej górnej tylnej i przedniej oraz tętnic trzustkowo-dwunastniczych dolnych.

Leave a Reply