Jama brzuszna

Jamę brzuszną otwiera się cięciem pośrodkowym biegnącym przez nad- i śród- brzusze. Jeżeli stwierdzi się typowy obraz niedrożności smółkowej bez innych powikłań i wad, to należy podać do wypełnionego twardą smółką, końcowego odcinka jelita krętego, a czasem i oltrężnicy gastrografmę. Wstrzykuje się ją cienką igłą w ilości 0,1-0,2 ml co kilka centymetrów. Higroskopijne właściwości tego prepa-

ratu pozwalają w wielu przypadkach rozmiękczyć i odkleić od ściany jelita stwardniałą smółkę i przywrócić drożność (92). W przeciwnym razie niezbędne jest usunięcie rozdętej i przerośniętej pętli jelita, opróżnienie części bliższej przewodu pokarmowego z zalegającej treści oraz odtworzenie jego ciągłości z wytworzeniem przetoki. Godne polecenia są dwie metody: przetoka dwulufowa wg Mikulicza lub zespolenie koniec do boku wg Bishop-Koopa (63, 92). Nie poleca się zespolenia jelita bez założenia przetoki zewnętrznej ze względu na duże prawdopodobieństwo

jego rozejścia się. W metodzie Mikulicza (ryc. 10-45) zeszywa się przeciwkrezlcowe brzegi pętli doprowadzającej i odprowadzającej szwami pojedynczymi na odcinku

Leave a Reply