Hipochondryczne symptomy

Początkowo wyglądało to na akt żałoby i miłości teraz stało się jaśniejsze, że musiał „uwięzić” pod kamieniem bardzo zagrażającego i mściwego ducha ojca. W przeniesieniu okazało się również, że aby zapobiec mojemu przeobrażeniu się w prześladowcę, musi mnie ułagodzić lub kontrolować. Prześladowanie przez matkę także żywo ujawniło się: doświadczał je jako głód, chłód i opuszczenie lub aktywne trucie. Przypomniał sobie, że jego brata karmiła chrześcijańska mamka. Pewnego dnia ta dziewczyna strzyknęła mu mlekiem w twarz, a on uciekł przerażony, czując się zanieczyszczony i otruty. Uczucie spalenia lub połamania wewnątrz (częsty opis jego hipochondrycznych symptomów) przeżywał także jako coś związanego z matką. W miarę jak jego uczucia prześladowania stawały się bardziej wyraźne i związane z realnymi obiektami – ze mną w przeniesieniu, z synem i wreszcie z doświadczeniami w pierwotnej rodzinie – stawało się również jaśniejsze, że prześladowania, których oczekiwał albo właśnie doświadczał, odczuwał jako kary. Wraz z dopuszczeniem tych lęków przed prześladowaniem i karą mógł otwarcie dopuścić lęk przed śmiercią. Czuł, że idealizacja mnie jest jedyną jego obroną przed

śmiercią. Byłam źródłem pokarmu, miłości i ciepła, ale w równym stopniu byłam zabójcą, ponieważ mogłam sprowadzić na niego śmierć, odbierając mu te dobra. Idealizacja i ułagodzenie mnie występowały na przemian, jedynie z cienko przesłoniętymi lękami prześladowczymi.

Wraz ze mniejszeniem rozszczepienia w jego percepcji osłabła również projekcja i stopniowo zaczął dopuszczać agresję w stosunku do mnie. To zapoczątkowało trzecią fazę analizy, podczas której prześladowania i idealizacje stopniowo ustąpiły miejsca ambiwalencji: poczuciu rzeczywistości psychicznej i lękom depresyjnym. Powoli zaczął sobie uświadamiać, że jeśli jego symptomy pojawiają się teraz tylko podczas przerw i weekendów, to nie po prostu dlatego, że ja, idealny obiekt, porzuciłam go na pastwę prześladowców zaczął uświadamiać sobie, że wszzystko, co mu dawałam – interpretacje reprezentujące dobrą pierś i pokarm lub dobry penis – zmieniało się pod moją nieobecność w złe, palące, trujące i prześladujące substancje, ponieważ kiedy był z dala ode mnie, nienawiść wzbierała w nim i psuła wszystko.

Leave a Reply