ETIOLOGIA I PATOGENEZA

Bezzwojowośó jest skutkiem zahamowania prawidłowego procesu migracji komórek układu nerwowego wzdłuż przewodu pokarmowego przed 12 tygodniem ciąży.

Neuroblasty, pochodzące prawdopodobnie z nerwu błędnego, zjawiają się w do- głowowym odcinku cewy pokarmowej w 6-7 tygodniu, po czym migrują w kierunku doogonowym (Okamoto i Ueda 1967, Smith 1968). W 12 tygodniu można je ziden-tyfikować w całym przewodzie pokarmowym aż do obwodowej części odbytnicy. Neuroblasty tworzą u zarodka długości 12 mm jednolitą warstwę okrągłych, po-zbawionych wypustek komórek stanowiących zawiązek splotu błony mięśniowej jelita (Auerbacha). U zarodka długości 50 mm na drodze migracji neuroblastu w tkankę podśluzową powstaje zawiązek splotu podśluzowego (Meissnera). Dopiero między 5 a 9 miesiącem życia płodowego z neuroblastu różnicują się właściwe zwoje. Komórki powiększają się, stają się dwu-, potem wielobiegunowe, pojawia się jądro, jąderka i wypustki. Większość komórek zbija się w zwoje. Zmiany te postępują stopniowo od góry w kierunku doogonowym.

Munakata (49) prześledził rozwój splotów i zwojów śródściennych odbytnicy i określił szczegóły ich morfologii od 5 miesiąca życia płodowego do okresu noworodkowego.

Leave a Reply