Ciężki stan ogólny

Ciężki stan ogólny od pierwszych godzin życia dotyczy dzieci, u których oprócz niedrożności smółkowej stwierdza się smółkowe zapalenie otrzewnej lub inne wady.

Zdjęcie rtg jamy brzusznej w pozycji pionowej a-p i boczne wykazują rozdęte pętle jelita w nad- i śródbrzuszu. W okolicy podbrzusza, zwłaszcza po stronie prawej można zauważyć delikatne, drobnoplamiste cienie odpowiadające zagęszczonej smółce. Wlew doodbytniczy wykazuje z reguły niedorozwiniętą olcrężnicę.

Leczenie. W niedrożności smólkowej, bez dodatkowych wad i powikłań, należy podjąć próbę leczenia zachowawczego. Choremu podaje się we wlewie doodbytniczym rozcieńczoną gastrografmę w stosunku 1 : 3 w ilości 30 ml (92). Brak efektu leczniczego oraz podejrzenie innych wad i stwierdzenie powikłań, np. smółkowe za-palenie otrzewnej, przedziurawienie jelita i powietrze w jamie otrzewnej, stanowią wskazanie do leczenia operacyjnego.

Leave a Reply