Ciała obce

Ciała obce znajdujące się w przewodzie pokarmowym dają objawy zależne od zatkania światła przewodu pokarmowego, od odleżyny i przebicia ściany lub od stanu zapalnego. Zatkanie przewodu pokarmowego objawia się wymiotami, wzdęciem brzucha i zatrzymaniem stolca i gazów. Występują tym wcześniej i są tym burzliwsze, im wyższego odcinka przewodu pokarmowego dotyczy niedrożność. Przebicie ściany jelita staje się przyczyną ograniczonego zapalenia otrzewnej. W’ówczas dziecko skarży się na ściśle zlokalizowany ból brzucha, który nasila się podczas ucisku. W okolicy przedziurawienia wyczuwa się naciek zapalny pod postacią twardego, nieprzesuwalnego guza. Ciało obce, które dostało się do wyrostka robaczkowego lub w nim powstało, może spowodować ostry stan zapalny z martwicą ściany włącznie.

Badanie rtg jamy brzusznej dokładnie określa rodzaj ciał cieniujących oraz ich położenie. W przypadku ciała niecieniującego skopia z podaniem środka cieniującego do przewodu pokarmowego może ustalić jego obecność i położenie.

Leczenie. Po określeniu rodzaju połkniętego przedmiotu dzieci z niewielkimi obłymi ciałami obcymi mogą być obserwowane w ambulatorium i przebywają w domu. Zaleca się im dietę papkowatą, składającą się z owoców, warzyw, ziemniaków, kapusty i szparagów. Każdy oddany stolec powinien być sprawdzony. Obowiązuje co kilka dni badanie rtg jamy brzusznej. Informuje ono o przemieszczeniu się połkniętego przedmiotu. Jeżeli ciało obce nie zmienia swojego położenia przez 5-8 dni, należy chorego przyjąć do szpitala i leczyć operacyjnie, gdyż istnieje obawa powstania odleżyny, stanu zapalnego i zakażenia otrzewnej. Każde dziecko, które połknęło przedmiot o ostrych końcach lub o dużych rozmiarach, należy obserwować w szpitalu, by nie przeoczyć momentu przebicia ściany jelita lub początku niedrożności. Ustawienie się przedmiotu ostrym końcem w stronę odbytu, brak zmiany położenia przez kilka dni są wskazaniem do usunięcia go drogą operacyjną. Żelazne ciało obce położone w żołądku lub dwunastnicy można usunąć za pomocą sondy zakończonej elektromagnesem.

Leave a Reply