CIAŁA OBCE W PRZEWODZIE POKARMOWYM

Ciałami obcymi przewodu pokarmowego są wszystkie uformowane elementy, które nie stanowią normalnego składnika treści jelitowej. Etiologia. Ciała obce dostają się do przewodu pokarmowego lub formują się w nim. Najczęściej wnikają drogą doustną. Z reguły połykane są przez dzieci nieświadomie

i przypadkowo. Są to przeważnie spinki do włosów, szpilki, igły, otwarte agrafki, gwoździe, śrubki, nakrętki, pestki, monety, guziki, pionki plastykowe, spinacze, kluczyki, zabawki (ryc. 10-63). Niekiedy dzieci połykają ciała obce świadomie, by

zaimponować kolegom i zwrócić na siebie uwagę lub by wydostać się z zakładu po-prawczego i uniknąć kary. Te ostatnie łykają gwoździe, śruby, sprężyny z łóżek, połamane sztućce lub specjalnie skonstruowane z drutu „kotwiczki”, które po poł-knięciu otwierają się w żołądku tworząc rodzaj krzyżaka. Przez odbyt dostają się najczęściej elementy zestawu do lewatyw lub części termometru, które zostały wpro-wadzone przez rodziców lub personel medyczny. Czasem dziecko wkłada sobie ciało obce do odbytnicy, ma to w niektórych przypadkach cechy samogwałtu. Niekiedy równieśnicy znęcając się nad słabszym kolegą wkładają mu ciała obce do odbytu.

Leave a Reply