CHOROBA LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA

Zwana również odcinkowym nieswoistym zapaleniem jelita cienkiego nie ma do-tychczas ustalonej etiologii. Dotyczy ona najczęściej końcowego jelita cienkiego, stąd jej dawna nazwa – ileiłis terminalis. Choroba ma przebieg ostry lub przewlekły i nawraca. Dotyczy dzieci w różnym wieku począwszy od okresu niemowlęcego. W Polsce występuje rzadko, natomiast w krajach skandynawskich bardzo często.

Etiologia. Istnieje szereg hipotez dotyczących przyczyn tej choroby. Wśród nich wymienia się zakażenia bakteriami, wirusami, alergię, czynniki psychonerwowe, ponadto utrudniony odpływ chłonki z jelita, zapalenie węzłów chłonnych krezki i przebyte wgłobienie (9, 35, 93).

Patomoriologia. Zmiany chorobowe mogą zajmować poszczególne odcinki przewodu pokarmowego od dwunastnicy do odbytnicy (8, 22, 92). Najczęściej umiejscawiają się w końcowej części jelita krętego (75%). Są to często zmiany izolowane dotyczące odcinków jelita różnej długości. Proces chorobowy pojawia się w postaci nacieków zapalnych ścian jelita zawierających: limfocyty, histiocyty, komórki pla- zmatyczne. Dochodzi do guzkowatego włókniejącego zapalenia naczyń chłonnych. W okresie ostrym ściana jelita jest nacieczona, obrzęknięta i sztywna (9). W błonie śluzowej tworzą się owrzodzenia, dość często krwawiące. W niektórych przypadkach występuje zwłóknienie i znaczne zwężenie światła przewodu pokarmowego oraz niedrożność. Nacieczony odcinek jelita czasami stanowi głowę wgłobienia. Krezka chorego odcinka zawiera liczne, zmienione zapalnie i powiększone węzły chłonne. U wielu chorych stan ten cofa się bez śladu i nie daje nawrotów. Jednak u niektórych proces ostry przechodzi w przewlekły zajmując przede wszystkim błonę podśluzową. Powstają tu łączno tkankowe zmiany bliznowate, jednocześnie zanika błona śluzowa i tworzą się owrzodzenia. Konsekwencją tego mogą być przedziurawienia, ropnie i przetoki do sąsiednich pętli jelita i innych narządów, np. pęcherza moczowego, pochwy, macicy, a nawet na zewnątrz powłok brzucha i na krocze. Wyjątkowo opisane zmiany mogą przejść w proces nowotworowy.

Leave a Reply