CHOROBA HIRSCHSPRUNGA

Choroba Hirschsprunga jesl zaburzeniem czynnościowym przewodu pokarmowego spowodowanym wrodzonym brakiem zwojów śródściennych w mniej lub bardziej rozległym odcinku obwodowym jelita, najczęściej w odbytnicy i okrężnicy esowatej.

Bezzwojowe jelito oblturczone i nie wypełnione nie ma zdolności propulsji i nie bierze udziału w perystaltyce, stanowi więc przeszkodę mechaniczną dla pasażu treści jelitowej. Drugą barierę stanowi niezdolny do zwiotczenia mięsień zwieracz wewnętrzny odbytu.

Leave a Reply