Całkowity brak zwrotu małej i dużej pętli jelitowej

Całkowity brak zwrotu małej i dużej pętli jelitowej charakteryzuje się wspólną krezką dla jelita cienkiego i grubego, której nasada przebiega pionowo w płaszczyźnie pośrodkowej, przytwierdzając się do tylnej ściany jamy brzusznej. Jelita układają się symetrycznie i są zazwyczaj krótkie.

Druga postać tych zaburzeń wynika z zatrzymania zwrotu na pierwszym etapie. Wielka pętla jelitowa zatrzymuje swój ruch, po wykonaniu obrotu o 90° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Dwunastnica i jelito cienkie układają się na prawo od płaszczyzny pośrodkowej i t. krezkowej górnej, natomiast kątnica i okrężnica na lewo (ryc. 10-32 a, b, c). W tej postaci Grob wyróżnia trzy odmiany.

W pierwszej jelita powstające z pętli pępkowej są krótkie i tworzą niewiele pętli (ryc. 10-32 a). W drugiej wzrost pętli pępkowej na długość jest normalny, w związku z tym j elito tworzy szereg pętli, a okrężnica układa się w lewej połowie j amy brzusznej (ryc. 10-32 b). W trzeciej, normalnej długości, jelito grube tworzy zgięcie wątrobowe leżące w prawym podżebrzu (ryc. 10-32 c). Dzięki temu wykształca się część poprzeczna okrężnicy i zgięcie śledzionowe.

Leave a Reply