Brak wystarczających danych

Im wcześniej zadziała czynnik hamujący rozprzestrzenianie się neuroblastów wzdłuż cewy pokarmowej, tym dłuższy jest odcinek bezzwojowy.

Brak wystarczających danych do określenia rodzaju bodźca patogennego, który jest odpowiedzialny za to zaburzenie. Rodzinne i dziedziczne występowanie choroby sugeruje rolę czynnika genetycznego. W rozważaniach nad etiologią niedrożności jelit najczęściej przytacza się teorię naczyniową. W odniesieniu do choroby

I- Iirschsprunga mogą ją potwierdzać badania doświadczalne z wstrzykiwaniem urokonu do tętnicy okrężniczej lewej lub z okresowym zamknięciem tętnicy krezkowej dolnej, które powodowały zwyrodnienie i zniszczenie komórek zwojowych

Leave a Reply