Badanie rentgenowskie

Badanie rentgenowskie. Każdemu dziecku z podejrzeniem nieprawidłowego ułożenia jelit, należy wykonać badanie rentgenowskie jamy brzusznej i klatki piersiowej w pozycji pionowej i bocznej. W przypadku częściowej niedrożności dwunastnicy, spowodowanej uciskiem przez pasma przebiegające od tylnej ściany brzucha do nieprawidłowo położonego jelita, uwidaczniają się dwa zbiorniki powietrza z poziomem płynu. Pierwszy w żołądku, a drugi w dwunastnicy. W dalszych częściach jelita obserwuje się niewielkie ilości gazów. Jeżeli obraz rtg nasuwa wątpliwości co do istnienia niedrożności, można podać gastrografinę lub papkę barytową doustnie w celu uwidocznienia ewentualnego zwężenia i jego lokalizacji. Przy braku objawów „ostrego brzucha” położenie kątnicy i okrężnicy można uwidocznić podając do odbytnicy powietrze lub baryt.

Różnicowanie. Nieprawidłowe ułożenie jelit należy różnicować z innymi nie- drożnościami przewodu pokarmowego przebiegającymi z wymiotami i bólami. Spośród nich bierze się pod uwagę: wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika, zwężenie dwunastnicy, zwężenie jelita czczego, krętego i grubego, chorobę Hir- schsprunga, martwicze zapalenie jelit, zadzierzgnięcie, skręt jelita i inne. W wielu przypadkach różnicowanie jest trudne, a rozpoznanie staje się niemożliwe przed otwarciem jamy brzusznej.

Leczenie. Nie każdy przypadek nieprawidłowego ułożenia jelit wymaga leczenia operacyjnego. Świadczy o tym fakt, że wadę tę wykrywa się wielokrotnie dopiero na stole sekcyjnym u osób w podeszłym wieku, które zmarły z innych przyczyn. Czasami dolegliwości mogą zupełnie ustąpić po zastosowaniu diety. Przy objawach „ostrego brzucha” jest konieczne leczenie operacyjne. Po wyrównaniu zaburzeń wodno-elektrolitowych i uzupełnieniu ewentualnych niedoborów elementów mor- fotycznych krwi otwiera się jamę brzuszną szerokim cięciem uwidaczniającym wszystkie jej okolice. Najkorzystniejsze jest cięcie pośrodkowe omijające pępek po stronie prawej lub poprzeczne nad pępkiem. Po otwarciu jamy brzusznej wyłania się wszystkie pętle jelita poza jamę brzuszną w celu określenia postaci wady. Jeżeli stwierdzi się pasma łącznotkankowe dające ucisk jelita lub nieprawidłowe, wymuszone jego położenie, to należy je przeciąć i swobodnie ułożyć pętle jelitowe. Szczególnie dokładnie preparuje się okolicę przejścia dwunastnicy w jelito czcze, gdyż w tym miejscu zazwyczaj znajdują się krótkie, liczne pasma powodujące ucisk i zagięcie jelita oraz niedrożność. W tej okolicy przebiegają naczynia krezkowe górne zaopatrujące większą część brzusznego odcinka przewodu pokarmowego.

Leave a Reply