Badanie rentgenowskie

Początkowo niemowlę oddaje normalny stolec, a następnie z zawartością krwi barwy malinowej. Jeżeli nie było charakterystycznego krwistego stolca, to badając chorego przez odbyt stwierdza się obecność śluzu wymieszanego z krwią. U większości chorych można w okresie wczesnym badaniem palpacyjnym stwierdzić guz w obrębie jamy brzusznej, który odpowiada wgłobionemu odcinkowi. Ma on owalny kształt, jest tkliwy i przesuwalny. Stwierdza się go w prawym dole biodrowym lub w prawym

śródbrzuszu, następnie znika pod wątrobą, by w miarę przesuwania się głowy wgło- bienia znaleźć się w lewym śródbrzuszu i podbrzuszu, a nawet ukazać się w odbycie.

Badanie rentgenowskie powinno składać się ze zdjęcia przeglądowego jamy brzusznej w pozycji pionowej oraz ze slcopii podczas doodbytniczego wlewu środka cieniującego, możliwego do wykonania tylko w okresie wczesnym (67). Objawy niedrożności mechanicznej ujawniają się na zdjęciu przeglądowym dopiero w późnej fazie choroby, dlatego większą wartość ma wlew środka cieniującego (ryc. 10-58). Uwidacznia on głowę wgłobienia znajdującą się w jelicie grubym, może stanowić metodę leczenia zachowawczego.

Leave a Reply