Badanie rentgenowskie

Objawy. Objawy m.z.j. rozwijają się zazwyczaj w pierwszych dniach i tygodniach życia dziecka (40, 41). Zależą one od głębokości zmiany w ścianie jelita, jej postaci i odcinka jelita, którego dotyczą. Ponadto są ściśle związane i niejednokrotnie zamaskowane przez objawy chorób współistniejących. Martwicze zapalenie jelit jest często poprzedzone biegunką lub zapaleniem płuc (65, 68). Niemal wszyscy chorzy z m.z.j. kierowani są do chirurga z rozpoznaniem niedrożności mechanicznej i podejrzeniem o zapalenie otrzewnej. Martwicze zapalenie jelit rozpoczyna się utratą łaknienia, wzdęciem brzucha i wymiotami treści zawierającej żółć oraz biegunką, początkowo śluzową, a następnie z domieszką krwi. Wkrótce następuje zatrzymanie stolca i gazów oraz oliguria, a nawet anuria. Początkowo wysoka gorączka obniża się poniżej normy, a chory popada w stan letargiczny z okresami pobudzenia. Dołącza się do tego niewydolność krążeniowo-oddechowa, spadek masy ciała, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, trombocytopenia i żółtaczka. U niektórych można stwierdzić naciek zapalny w powłokach brzucha.

Badanie rentgenowskie początkowo wykazuje rozdęcie pętli jelitowych, później obecność odmy pęcherzykowej ściany jelita, a czasem gaz w żyle wrotnej. Następnie obraz rtg przemawia za niedrożnością porażenną lub mechaniczną (40, 79).

W końcowej fazie choroby stwierdza się płyn i gaz w jamie otrzewnej. Posiewy krwi i płynu z jamy otrzewnej oraz ze stolca wykazują te same bakterie.

Leave a Reply