Badanie aktywności esterazy acetylocholinowej

Badanie aktywności esterazy acetylocholinowej zostało wprowadzone przez- Kamijo i Koelle (1953). Barwienie srebrem metodą Karnoysky^ego i Roots (1964) umożliwiło wybiórcze uwidocznienie cholinergicznych komórek zwojowych i włókien. Rozszerzono wiadomości odnośnie budowy i rozmieszczenia tych elementów w prawidłowym jelicie od okresu płodowego (p. tab. 11-1).

Potwierdzono, że niezmielinizowane zewnątrzścienne włókna splotu miednicz- nego kończą się synapsą w śródściennych komórkach układu przywspółczulnego.

Aktywność AChE jest dodatnia w obrębie splotów i zwojów, które barwią się żółto- brunatno, oraz w dużych i średnich pniach nerwowych. W blaszce właściwej błony śluzowej skąpa liczba włókien nerwowych powodują- brak uchwytnej reakcji AChE (ryc. 11-3).

Leave a Reply