Author Archive

Dentysta NFZ w Pyrzycach do leczenia się nadaje

Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje solidnie, rzetelnie, przez wiele godzin dziennie. Leczy zęby, zajmuje się patologicznymi stanami zębów, pomaga pacjentom. To wspaniała sprawa, a pacjenci chętnie odwiedzają tego eksperta. Wie jak wyglądają zdrowe, a jak chore zęby. Dzisiaj leczenie to na pewno podstawa. Pacjenci wiedzą, że dobry dentysta im pomoże. Na wizytę umawiają się z wyprzedzeniem, bo wiedzą, że trzeba to uczynić. Wiele osób dba o leczenie. Na pewno warto dbać o leczenie, to coś najlepszego. Read the rest of this entry »

Reakcja depresyjna – poczucie stanu braku

Oczywiście mowa jest tu o tym aspekcie zjawiska separacji, który niesie ze sobą ból i cierpienie. Separacja bowiem sama w sobie jest naturalnym i niezbędnym procesem rozwojowym Margaret Mahler opisała tę fazę w rozwoju Ego dziecka, separacji-indywidualizacji, następującą po okresie symbiozy (ok. 4 miesiąca), jako niezbędną i naturalną w procesie autonomizacji.

Także pacjent rozwiązując relację przeniesieniową, w drodze do autonomii przepracowuje (a w każdym razie powinien) kolejne kroki separacji od analityka. Wróćmy do sytuacji utraty obiektu. Read the rest of this entry »

Przypadek Beatrice

Beatrice – narkomania maskująca opuszczenie. Beatrice po-znałem, kiedy miała około 17 lat. Rodzina nieprawdopodobnie zaburzona: brat – oczywisty schizofrenik mieszkający na zmianę w szpitalu i w domu rodzinnym ojciec – „zrównoważony”? schizofrenik, dziwna postać znana w gminie jako „wariat”, w lecie i w zimie spaceruje w szortach i w sandałach, długa biała broda do pasa nigdy nie był w szpitalu psychiatrycznym, ale od ponad 20 lat jest Read the rest of this entry »

Przyczyny reakcji depresyjnej u pacjentki

Zachowanie Bożeny w Rasztowie 1życiu pozarasztowskim było niemal identyczne – było jakby nieustannym zrywaniem mostów ze światem, w którym przestawały działać ważne dla niej normy: zaufania do bliskich osób, wiary w ich uczciwość, szczerość i przywiązanie. Ale taki stan rzeczy umożliwiał jej życie fantazyjne: popadała w marzenia, tworzyła wizje minionej przeszłości, w fantazjach wracała do dzieciństwa, do jej „raju utraconego”, kiedy to Read the rest of this entry »

Wskazania do otwarcia jamy brzusznej

Leczenie operacyjne podejmuje się wyjątkowo i to przeważnie na skutek omyłki diagnostycznej. Wskazaniem do otwarcia jamy brzusznej w chorobie Leśniowskiego- -Crohna są: przedziurawienie jelita, niedrożność, krwotok nie do opanowania oraz długo utrzymujące się stany zapalne nie poddające się leczeniu zachowawczemu z ropniami i przetokami, zwężeniem jelita. Długo utrzymujące się nacieczenie ściany jelita, budzące podejrzenie przejścia w proces złośliwy stanowi wskazanie do otwarcia jamy brzusznej. W większości przypadków operuje się postać ostrą choroby Leśniowskiego- -Crohna na skutek błędu diagnostycznego, podejrzewając ostre zapalenie wyrostka robaczkowego lub niedrożność mechaniczną (22). Jeśli nie ma przedziurawienia jelita lub niedrożności, należy zamknąć jamę brzuszną. Wyrostek robaczkowy można usunąć, gdy stan ogólny chorego jest dobry, a naciek zapalny nie obejmuje kątnicy ani jej bliskiego sąsiedztwa. Niedrożność jelita lub perforacja wymaga resekcji całego zmienionego odcinka jelita i zespolenia koniec do końca, koniec do boku lub zespolenia omijającego, jeżeli stan chorego na to pozwala. Ciężki stan dziecka zmusza do wykonania wyłącznie przetoki jelitowej. Resekcję zmienionego odcinka jelita należy w tych przypadkach odłożyć na okres późniejszy, gdy stan ogólny dziecka ulegnie po-

Read the rest of this entry »

Wzdęcie brzucha

Doprowadza on często do wstrząsu. Później następują bóle przerywane spowodowane wzmożonym ruchem perystaltycznym jelit. Po pewnym czasie, gdy ustaną ruchy perystaltyczne i dojdzie do martwicy jelita, zjawia się ból stały, właściwy zapaleniu otrzewnej. W końcowej fazie choroby dziecko często traci odczucie bólu. Należy podkreślić, że powyższe rodzaje i fazy bólu można zarejestrować jedynie u dzieci starszych, z którymi udaje się nawiązać normalny kontakt słowny. Określenie rodzaju bólu u noworodków i niemowląt jest niemożliwe. W tym wieku, w początkowej fazie choroby, stan chorego dziecka może być dobry, dopiero w fazie końcowej dochodzi do nagłego załamania się stanu ogólnego i zgonu.

Read the rest of this entry »

Zakończenie terapii i rozwiązywanie przeniesienia

To wszystko może spowodować zmasowane przerażenie pacjenta, depresję nie do udźwignięcia i przerwanie przez niego terapii, jeśli czuje się zbyt słabo „ubezpieczony” związkiem z terapeutą.

Faza trzecia – zakończenie terapii, rozwiązywanie przeniesienia.

W fazie tej następuje proces rozstawania się i usamodzielniania. Dla pacjenta depresyjnego, który przeżył już przedtem wiele utrat i rozstań, jest to szczególnie trudne. Niektórzy więc Read the rest of this entry »

Zapotrzebowanie w dziedzinie chirurgii plastycznej

Nie należy zapominać, że taki lęk ¦-¦ tym bardziej jeśli stosunki w rodzinie są poprawne – bardzo prędko jest przejęty przez dorastającego nastolatka i że on sam odczuwa siebie jako nienormalnego. Wyjaśnienia, informacje dotyczące zmiennego przebiegu wieku pokwitania, zapewnienia o charakterze naukowym są niezbędne, ale nie zawsze wystarczające i rzadko dobrze przeprowadzone przez spieszącego się specjalistę. Czy można oczekiwać, że minuta czy Read the rest of this entry »

ZAROŚNIĘCIE ORAZ ZWĘŻENIE JELITA CZCZEGO I KRĘTEGO

Mają one charakter wrodzony i ujawniają się z reguły w okresie noworodkowym lub niemowlęcym. Różnorodność postaci tych zmian oraz towarzyszące im zaburzenia ogólnoustrojowe decydują o złożonych problemach leczenia. Pierwszy pomyślny wynik operacyjnego leczenia zarośnięcia jelita cienkiego opublikowano w 1911 r.

Etiopatologia. Mechanizm powstania zarośnięcia i zwężenia jelita tłumaczony jest wieloma teoriami, które wzajemnie nie wykluczają się. Spośród nich należy wymienić hipotezę Tandlera. Podaje ona, że przyczyną tych wad są zaburzenia wakuolizacji cewy pokarmowej. Jelito pierwotne, mające światło do 5 tygodnia życia zarodka, ulega całkowitemu zarośnięciu przez intensywnie rozwijający się nabłonek. Od 11 tygodnia powstają w litym jelicie liczne wakuole zlewające się ze sobą w światło jelita ostatecznego. Zahamowanie tego procesu doprowadza do różnych postaci niedrożności. Teoria „śródbrzusznej katastrofy” wskazuje na przyczynę w ostrym niedokrwieniu jelita podczas życia płodowego, co doprowadza do martwicy, a po

Read the rest of this entry »

Zarośnięcie oraz zwężenie jelita czczego

Cennym badaniem jest diagnostyka rentgenowska. Obowiązuje zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej w pozycji pionowej przednio-tylne i boczne z ujęciem klatki piersiowej. Obecność w jamie brzusznej rozdętych pętli jelitowych z poziomami płynu, bez powietrza w obrębie jelita grubego, świadczy o niedrożności jelita czczego lub krętego (ryc. 10-23). Im mniej jest rozdętych jelit, tym niedrożność leży wyżej. Obecność niewielkiej ilości gazów w obrębie jelita grubego, przy jednoczesnym rozdęciu pętli jelita cienkiego i obecności poziomów, przemawia za zwężeniem.

Read the rest of this entry »

Zaspokojenie potrzeby i posiadanie idealnego związku

Zagrożenie powyższe można by zilustrować analogiczną sytuacją, związaną z problemem nadużyć seksualnych wobec dzieci. Jak wykazują badania francuskie (Marceline Gabel 1989), dzieci będące obiektami nadużyć seksualnych często utrzymują te urazowe zdarzenia w sekrecie i są ich „wspólnikami”. Same z powodu depresji, pustki i braku kontaktu poszukują go w takiej formie, w jakiej, jak czują, może on być atrakcyjny dla dorosłego.

Read the rest of this entry »

Zburzenie rodziny w trakcje trudnych sytuacji

Oni mi na to: – Ależ tak, wyjdzie, z Panem na pewno wyjdzie, Pan ma taką sympatyczną twarz clowna, to może wyjdzie. Powiedziałem w końcu: – Dobra, przyślijcie tego waszego Bernarda. Bernard to chłopak, który chodzi do liceum. Oczywiście do ekskluzywnego liceum Janson. Drobiazg, to nie jego wina, mieszka po prostu w takiej dzielnicy. Od razu mi mówi: „moja siostra jest wredna”. Jego siostra jest wredna, ponieważ jest o rok młodsza, ale jest już w tej samej klasie, co on. Toteż on jest nieudacznikiem w rodzinie. Jak się ma tatę chirurga, mamę pediatrę i kiedy się nie jest

Read the rest of this entry »