3 czynniki poprzedzające chorobę

Miał siedmioro rodzeństwa i niemal z nikim nie utrzymywał dobrych stosunków. Opisywał, że jego matka faworyzowała starszego brata, podczas gdy on sam był ulubieńcem ojca. W przeciwieństwie do matki, którą odczuwał jako chłodną i odrzucającą, ojca czynił idolem, ale bardzo się go bał. Po śmierci ojca, mając siedemnaście lat, uciekł z Ukrainy i po długiej i ciężkiej mordędze osiadł w końcu w Rodezji jako pośrednik handlowy. Nie próbował utrzymać kontaktu z rodziną, która pozostała na Ukrainie. W dużym stopniu zerwał także z żydowską ortodoksyjnością. Ożenił się i miał dwie córki i syna. Idealizował swą rodzinę, ale w sprawach dotyczących interesu był podejrzliwy i czuł się prześladowany. Przez kilka lat pił nałogowo w ukryciu.

Okoliczności jego załamania są istotne dla mojego wątku. Wcześniej w jego analizie stało się widoczne, że jego chorobę poprzedzały trzy czynniki. Pierwszym była jego pierwsza wizyta u syna, który studiował medycynę w Londynie drugim było spotkanie (w czasie tej samej wizyty) młodszego brata, od którego dowiedział się, że wszyscy członkowie jego rodziny, którzy pozostali w Europie, zginęli w obozach hitlerowskich w czasie wojny trzecim, bezpośrednio poprzedzającym czynnikiem był wypadek, który zdarzył się po jego powrocie do Rodezji. Przez kilka lat dawał łapówki człowiekowi, by zrobić interes w firmie. Podczas nieobecności pacjenta człowiek ten wdał się w inny nieuczciwy interes. Gdy pacjent o tym usłyszał, przeraził się, że jego własne łapownictwo zostanie wykryte i w ciągu kilku godzin znalazł się w stanie ostrej psychozy z urojeniami prześladowczymi, koncentrującymi się głównie na lęku przed wykryciem jego transakcji oraz przed czekającą go karą i ośmieszeniem.

Leave a Reply