Archive for Sierpień, 2017

PACJENT O SILNYM SUPEREGO I NADMIERNYM PRZYSTOSOWANIU

Pan E., pacjent z niższej średniej warstwy społecznej, za poradą lekarza domowego został przywieziony przez rodzinę do ambulatorium naszej kliniki. Cierpi on na trwały szum w uchu, który

wystąpił, gdy wbrew wyraźnej woli ojca, by pomagał jak zwykle w gospodarstwie rolnym ojca, pacjent wyruszył w podróż, co ojciec skomentował: „Wrócisz zziębnięty” (sytuacja wyzwalająca drugą fazę wyparcia według Mitscherlicha). Później pan E. z powodzeniem Read the rest of this entry »

Pacjenci psychosomatyczni

Pacjenci psychosomatyczni, jak to opisuje Marty, mają ubogi lub wyparty świat wewnętrznych przeżyć i fantazji, a ich energia życiowa skierowana jest głównie na świat zewnętrzny, przeżywany jako zbiór kombinacji, zadań do rozwiązania i elementów do ustawiania. Marty nazwał to „myśleniem operacyjnym”. Pokazał, jak ten typ myślenia jest wyraźny, np. u ludzi interesu, którzy cierpią na zaburzenia typu sercowego.

Read the rest of this entry »

Ostry stan lękowy

„Wyobraźmy sobie, że w naszej kulturze zachodniej tylko na cztery tygodnie zawieszają działalność kina, radio, telewizja, przestaje się ukazywać kronika wydarzeń sportowych i codzienna prasa. Gdyby te główne drogi ucieczki zostały zamknięte, jakie byłyby tego skutki dla ludzi zdanych już tylko na samych siebie? Nie mam najmniejszych wątpliwości, że nawet w tak krótkim czasie pojawiłyby się tysiące przypadków załamań nerwowych, a Read the rest of this entry »

OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI

Jest to choroba występująca u dzieci sporadycznie. Od jej postaci zależy przebieg kliniczny, który daje objawy wskazujące na ostry stan zapalny otrzewnej.

Patogeneza. Do ostrego zapalenia trzustki (o.z.t.) dochodzi na skutek utrudnionego odpływu soku trzustkowego i uczynnienia się jego enzymów w obrębie przewodów trzustkowych. Zwężenie brodawki większej dwunastnicy na tle wrodzonym lub za-palnym, zatkanie ujścia bańki wątrobowo-trzustkowej przez kamień żółciowy lub glistę może stanowić przyczynę zastoju i zapalenia. Ostre zapalenie trzustki może wystąpić na tle wirusowym, czasem jako idiopatyczne. W niektórych przypadkach tępy uraz nadbrzusza doprowadza do obrzęku trzustki lub jej pęknięcia i stanu zapalnego. Utrudniony odpływ soku trzustkowego prowadzi do jego zastoju w przewodach i przewodzikach, a następnie do przenikania w głąb tkanki śródmiąższowej.. W tych warunkach, po uczynnieniu enzymów, dochodzi do samotrawienia trzustki. W lekkich przypadkach stwierdza się niewielki obrzęk narządu i śródmiąższowe nacieki zapalne. W postaci ciężkiej trzustka jest znacznie powiększona, ma liczne wylewy krwawe i ogniska martwicy. Towarzyszy temu martwica tkanki tłuszczowej nazwana martwicą balserowską. Ma ona wygląd białożółtych ognisk różnej wielkości, rozrzuconych w miąższu trzustki, sieci większej, krezce jelita, przyczepkach sieciowych, tkance tłuszczowej przed- i zaotrzewnowej oraz podskórnej. W jamie otrzewnej z reguły znajduje się dość obfity wysięk barwy bursztynowokrwistej. Ostre zapalenie trzustki częściej dotyczy dzieci otyłych, kilkunastoletnich oraz w większości dziewcząt. Może ono wystąpić jako powikłanie w przebiegu chorób wirusowych, np. nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych.

Read the rest of this entry »

Ostatnie badania histochemiczne

Ostatnie badania histochemiczne sugerują, że odruch wiotczenia zwieracza we-wnętrznego w odpowiedzi na wzrost ciśnienia w odbytnicy jest przekazywany przez nerwy i włókna purynergiczne (Baumgarten 1970, Burnstock 1976) (26, 38, 59, 60, 63, 68, 71, 72, 74).

Odruch perystaltyki zostaje zapoczątkowany przez pobudzenie receptorów ciśnienia w ścianie odcinka jelita wypełniającego się treścią. Bodziec zostaje przejęty przez włókna nerwowe błony śluzowej i przekazany do komórek zwojowych splotu błony mięśniowej jelita i podśluzowego (Auerbacha i Meissnera). Włókna osiowe komórek nerwowych splotu międzymięśniowego, rozgałęziające się głównie w błonie mięśniowej podłużnej wywołują odruchowy skurcz.

Read the rest of this entry »

Osobnego omówienia wymaga zjawisko samobójstwa

W naszej praktyce, choć nierzadko, mamy do czynienia z pacjentami po próbach samobójczych, to jednak nieczęsto stykamy się z samobójstwem dokonanym. Współcześnie wielu autorów jest zgodnych co do psychotyczności tego aktu. Natomiast nasi pacjenci stale obcują z przeżyciami związanymi ze śmiercią: są to pragnienia własnej śmierci wyrażające stan rozpaczy lub bezsilności wobec śmierci, pragnienia własnej śmierci jako wyraz poczucia winy, pragnienia własnej śmierci w związku z przeżywaną dramatycznie żałobą po kimś bliskim (jako pragnienie identyfikacyjne), pragnienia aktywnego ukarania się. Niejednokrotnie też życie naszych pacjentów przebiegało pod znakiem śmierci i żałoby i w ten sposób byli bliscy tym przeżyciom, intensywniej niż inni obcowali z faktem śmierci.

Read the rest of this entry »

Ograniczone zaburzenie ukrwienia

w niedokrwionym odcinku jelita. Podobnie można tłumaczyć rzadkie powikłania wycięcia odcinka bezzwojowego lub operacji brzuszno-kroczowego sprowadzenia zarośniętej odbytnicy, polegające na rozwoju objawów choroby Hirschsprunga w przebiegu pooperacyjnym.

Ograniczone zaburzenie ukrwienia sprowadzonego jelita powoduje niedotlenienie i uszkodzenie najwrażliwszej tkanki nerwowej – zwojowej przy zachowaniu żywotności ściany. Podczas powtórnej operacji stwierdzono różnej długości odcinek skurczowy z niewielką liczbą zmienionych wstecznie zwojów i zmianami hialinowymi w naczyniach. U niektórych dzieci operowanych z powodu choroby Hirschsprunga w preparatach operacyjnych notowano również wyraźne zmiany w naczyniach strefy przejściowej, pod postacią zwłóknienia przypominającego zarostowe zapalenie tętnic lub hcimarloma. Można snuć rozważania, czy pierwotnie powstające zmiany w naczyniach powodują upośledzenie ukrwienia jelita w życiu płodowym i wtórne zwyrodnienie splotów śródściennych, czy też dysplazja układu nerwowego i zmiany w naczyniach są skutkiem jednego patogennego czynnika (Ehrenpreis 1966, Swenson, Okamoto) (3, 6, 8, 13, 17, 30, 31, 39, 49, 63, 68, 86).

Read the rest of this entry »

Badanie rentgenowskie

Objawy. Objawy m.z.j. rozwijają się zazwyczaj w pierwszych dniach i tygodniach życia dziecka (40, 41). Zależą one od głębokości zmiany w ścianie jelita, jej postaci i odcinka jelita, którego dotyczą. Ponadto są ściśle związane i niejednokrotnie zamaskowane przez objawy chorób współistniejących. Martwicze zapalenie jelit jest często poprzedzone biegunką lub zapaleniem płuc (65, 68). Niemal wszyscy chorzy z m.z.j. kierowani są do chirurga z rozpoznaniem niedrożności mechanicznej i podejrzeniem o zapalenie otrzewnej. Martwicze zapalenie jelit rozpoczyna się utratą łaknienia, wzdęciem brzucha i wymiotami treści zawierającej żółć oraz biegunką, początkowo śluzową, a następnie z domieszką krwi. Wkrótce następuje zatrzymanie stolca i gazów oraz oliguria, a nawet anuria. Początkowo wysoka gorączka obniża się poniżej normy, a chory popada w stan letargiczny z okresami pobudzenia. Dołącza się do tego niewydolność krążeniowo-oddechowa, spadek masy ciała, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, trombocytopenia i żółtaczka. U niektórych można stwierdzić naciek zapalny w powłokach brzucha.

Read the rest of this entry »

Badanie rentgenowskie

Badanie rentgenowskie. Każdemu dziecku z podejrzeniem nieprawidłowego ułożenia jelit, należy wykonać badanie rentgenowskie jamy brzusznej i klatki piersiowej w pozycji pionowej i bocznej. W przypadku częściowej niedrożności dwunastnicy, spowodowanej uciskiem przez pasma przebiegające od tylnej ściany brzucha do nieprawidłowo położonego jelita, uwidaczniają się dwa zbiorniki powietrza z poziomem płynu. Pierwszy w żołądku, a drugi w dwunastnicy. W dalszych częściach jelita obserwuje się niewielkie ilości gazów. Jeżeli obraz rtg nasuwa wątpliwości co do istnienia niedrożności, można podać gastrografinę lub papkę barytową doustnie w celu uwidocznienia ewentualnego zwężenia i jego lokalizacji. Przy braku objawów „ostrego brzucha” położenie kątnicy i okrężnicy można uwidocznić podając do odbytnicy powietrze lub baryt.

Read the rest of this entry »

Brak zdolności do symbolizacji

Pacjenci ci, pochodzący z niższej warstwy, pozostają zafiksowani na wyobrażeniu choroby narządu i czynią zewnętrzne czynniki odpowiedzialnymi za ich chorobę, wykazują niezdolność do doświadczania konfliktu, nie mogą mówić 0seksualności ani agresji z powodu silnych wyobrażeń moralnych 1mają ogólnie skłonność do postawy pasywno-receptywnej. Autorzy tłumaczą te zjawiska wyjątkowo silnym Superego, krańcowo wrogim popędom oraz hamującym fantazję Read the rest of this entry »

Charakter mechanizów obronnych

W każdym z tych przypadków starłam się pokazać charakter idefekt mechanizmów obronnych. Człowiek pozbawiony w wyniku terapii może odzyskać obiekt. Niekiedy będzie to odzyskanie poczucia własnej wartości (pacjent Erwin), niekiedy prawdziwego Ja (pacjentka Jolanta), niekiedy statusu dziecięctwa (pacjentka Magdalenka), innym razem Ja fizycznego i pragnącego (pacjentka Joan), a czasami – relacji (pacjent Marek ożywił w sobie związek z ojcem).

Read the rest of this entry »

CIAŁA OBCE W PRZEWODZIE POKARMOWYM

Ciałami obcymi przewodu pokarmowego są wszystkie uformowane elementy, które nie stanowią normalnego składnika treści jelitowej. Etiologia. Ciała obce dostają się do przewodu pokarmowego lub formują się w nim. Najczęściej wnikają drogą doustną. Z reguły połykane są przez dzieci nieświadomie

i przypadkowo. Są to przeważnie spinki do włosów, szpilki, igły, otwarte agrafki, gwoździe, śrubki, nakrętki, pestki, monety, guziki, pionki plastykowe, spinacze, kluczyki, zabawki (ryc. 10-63). Niekiedy dzieci połykają ciała obce świadomie, by

Read the rest of this entry »