Archive for Listopad, 2013

Rozlane zapalenie otrzewnej

Rozlane zapalenie otrzewnej i ropnie w jamie brzusznej stanowią wskazania dó podawania antybiotyków (38). W tych przypadkach należy początkowo zastosować dwa antybiotyki jednocześnie w dawkach maksymalnych dla wieku takie, na które zazwyczaj są wrażliwe bakterie powodujące odwyrostkowe zapalenie otrzewnej* Po uzyskaniu wyniku posiewu pobranego z jamy otrzewnej i antybiogramu wskazane jest leczenie celowane. Zaleca się również leczenie metronidazolem, zwłaszcza przy zakażeniu beztlenowcami (24, 52, 75). Dzieci po operacji należy układać w pozycji pólsiedzącej. Wymagają one stałej i dokładnej pielęgnacji dróg oddechowych oraz odbarczania żołądka i jelit z zalegającej treści za pomocą zgłębnika żołądkowego. Chorzy z rozlanym zapaleniem otrzewnej powinni otrzymać dożylnie dostateczną ilość płynów, elektrolitów oraz węglowodanów. Niedobory białek i elementów morfo- tycznych krwi należy wyrównać przez podanie aminokwasów, masy kminkowej lub pełnej krwi. W walce z bólem stosuje się Nowalgin, a ze środków uspokajających podaje się Luminal i Relanium. U dzieci z niedrożnością porażenną w trzecim dniu po operacji można wykonać wlew doodbytniczy z hipertonicznego 5% roztworu NaCl.

Read the rest of this entry »

Niedostateczne zaopatrzenie kikuta wyrostka

Po operacji usunięcia wyrostka robaczkowego może wystąpić powikłanie w posta- •ci krwawienia do światła jelita lub do jamy otrzewnej. W przypadku pierwszym jest ono następstwem zsunięcia się podwiązki z kikuta wyrostka i z zaopatrującej go tętniczki. Stan ten ujawnia się zblednięciem powłok, przyśpieszeniem tętna, spadkiem ciśnienia krwi i oddaniem przez chorego stolca z krwią. W przypadku krwotoku do jamy otrzewnej objawom krwotoku wewnętrznego towarzyszy gromadzenie się płynu w jamie otrzewnej bez krwawych stolców. W obu przypadkach należy natychmiast przystąpić do operacji i zaopatrzyć źródło krwawienia.

Read the rest of this entry »