Archive for Sierpień, 2013

Regulacja wydzielania soku jelitowego

Regulacja wydzielania soku jelitowego zależy od współdziałania czynników nerwowych i hormonalnych, na które w zasadniczy sposób wpływają warunki miejscowe, tj. stan rozciągnięcia ściany jelita przez pokarm i działanie chemiczne treści jelitowej.

Do dwunastnicy uchodzą przewody wątroby i trzustki oraz gruczoły dwunastnicze. Te ostatnie, zwane dawniej gruczołami Brunnera, wytwarzają niewiele śluzu o charakterze zasadowym z dużą zawartością mukoprotein i wodorowęglanów. W wydzielinie tej znajduje się niewiele enzymów: pepsyna, mucynaza, amylaza, entero- lcinaza – jej rola trawienna jest niewielka (42). Spełnia ona głównie funkcję osłony błony śluzowej dwunastnicy przed działaniem soków trawiennych i neutralizuje kwaśny sok żołądkowy.

Read the rest of this entry »

Jama brzuszna

Jamę brzuszną otwiera się cięciem pośrodkowym biegnącym przez nad- i śród- brzusze. Jeżeli stwierdzi się typowy obraz niedrożności smółkowej bez innych powikłań i wad, to należy podać do wypełnionego twardą smółką, końcowego odcinka jelita krętego, a czasem i oltrężnicy gastrografmę. Wstrzykuje się ją cienką igłą w ilości 0,1-0,2 ml co kilka centymetrów. Higroskopijne właściwości tego prepa-

Read the rest of this entry »

URAZY NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ

U dzieci występują rzadko i przeważnie towarzyszy im uszkodzenie innych narządów jamy brzusznej. Spowodowane są tępym urazem ostrym, przedmiotem, pociskiem. Żołądek można uszkodzić podczas usuwania uszkodzonej śledziony albo zakładając do niego zgłębnik. Predysponuje do perforacji niedorozwój błony mięśniowej, stan zapalny ściany, odleżyna.

Read the rest of this entry »

ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (appendiciiis acuła) jest u dzieci naj- częściej spotykaną chorobą chirurgiczną przewodu pokarmowego (20, 85). Stanowi ono niekiedy trudny problem chirurgiczny ze względu na swoiste objawy i przebieg kliniczny. Duża zachorowalność, szybkie lozprzestrzenianie się zmian zapalnych i rozmaitość powikłań stawiają tę chorobę w rzędzie najważniejszych problemów chirurgii dziecięcej.

Read the rest of this entry »

URAZY DWUNASTNICY

To obrażenia u dzieci występują rzadko. Ze względu na topografię narządu przeważnie powodują trudności diagnostyczne i lecznicze oraz mają ciężki przebieg niejednokrotnie kończący się zgonem. W związku z tym każdy uraz brzucha i krę-

-goslupa w odcinku lędźwiowym zobowiązuje do zwrócenia szczególnej uwagi na objawy mogące świadczyć o pęknięciu dwunastnicy.

Read the rest of this entry »

Wzdęcie brzucha

wzdęcie brzucha. Im niżej znajduje się przeszkoda, tym wzdęcie jest większe i zajmuje większy jego obszar. Niedrożność pierwszych pętli jelita czczego powoduje mierne wzdęcie okolicy nadbrzusza. W wielu przypadkach wzdęciu towarzyszy stawianie się pętli jelitowych oraz

słyszalne przelewanie ich treści. Noworodki z zupełnym zarośnięciem jelita czczego lub krętego nie oddają smółki lub tylko niewielką jej ilość. Smółka ta jest zbita i ma barwę szarozieloną. Wówczas wskazany jest wlew doodbytniczy roztworu fizjologicznego NaCl. Brak lub nieznaczna ilość oddanej smółki po tych zabiegach potwierdza podejrzenie niedrożności.

Read the rest of this entry »

Leczenie

Różuicowanie. Rozpoznanie m.z.j. przed operacją jest trudne. Należy je różnicować z zakażeniem uogólnionym, biegunką na tle bakteryjnym i wirusowym, zarośnięciem i zwężeniem jelita oraz zaburzeniami jego zwrotu, niedrożnością smół- kową i porażenną oraz chorobą I-Iirschsprunga.

Leczenie. Leczenie m.z.j. zależy od zaawansowania procesu i objawów ogólnych. U noworodków i niemowląt z objawami niedrożności porażennej i śródścienną odmą pęcherzykową należy prowadzić intensywne leczenie zachowawcze. Obowiązuje wstrzymanie żywienia doustnego, stałe odbarczanie przewodu pokarmowego z za-legającej treści za pomocą zgłębnika założonego do żołądka. Do odbytnicy wkłada się miękki dren nie podając przez niego żadnego płynu. W tym okresie wyrównuje się zaburzenia wodno-elektrolitowe i białkowe. Jednocześnie podaje się antybiotyki,

Read the rest of this entry »

U noworodków z współistniejącym przedziurawieniem jelita

czątku. Długość nacięcia powinna odpowiadać przekrojowi skośnie ściętej pętli doprowadzającej. Jelito zespala się szwami pojedynczymi jednowarstwowo. Początek pętli odprowadzającej wszywa się w powłoki jak przy metodzie Mikulicza. Podaje się do niej gastrograflnę oraz enzymy trzustkowe. Przetoka tak wytworzona powoduje mniejszą utratę treści jelitowej niż przetoka dwulufowa wg Mikulicza. Istnieje tu jednak niebezpieczeństwo niewydolności zespolenia i zapalenia otrzewnej.

Read the rest of this entry »

Niedrożność mechaniczna

U dzieci po usunięciu wyrostka robaczkowego może wystąpić niedrożność jelit, zwłaszcza gdy proces zapalny przeszedł na otrzewną. Niedrożność może mieć charakter porażenny, mechaniczny lub mieszany. Niedrożność porażenna jest następstwem utrzymującego się zakażenia otrzewnej, wyjątkowo urazu operacyjnego i zaburzeń w ukrwieniu jelita. W tych przypadkach należy stosować leczenie zachowawcze, polegające na odbarczeniu żołądka i jelit z zalegającej treści. Zakłada się zgłębnik do żołądka na stałe, wielokrotnie przepłukuje go płynem fizjologicznym oraz wprowadza dren do odbytnicy w celu odprowadzenia stolca i gazów, a czasem wykonuje wlewy doodbytnicze. Leczenie zapalenia otrzewnej antybiotykami, uzupełnianie niedoborów wodno-elektrolitowych, zwłaszcza potasu, walka z kwasicą, uzupełnianie białek i elementów morfotycznych krwi, stanowią zasadnicze czynniki walki z tą postacią niedrożności. Obserwowany w ciągu kilku dni brak poprawy stanu chorego po tych zabiegach jest zwykle spowodowany mechaniczną niedrożnością i stanowi wskazanie do powtórnego otwarcia jamy brzusznej, zwolnienia zrostów, czasem do wytworzenia przetoki na kątnicy z wprowadzeniem przez nią drenu do ostatnich pętli jelita krętego.

Read the rest of this entry »