Archive for Lipiec, 2013

Różnicowanie

Różnicowanie. Ze względu na charakter bólu należy brać pod uwagę zapalenie’ otrzewnej, pęknięcie żołądka lub wewnętrzotrzewnowej części dwunastnicy. Należy również podejrzewać skręt trzonu krezki jelita cienkiego lub zadzierzgnięcie. Ze względu na rozwijające się objawy otrzewnowe powinno się podejrzewać zgorzelinowe- zmiany w wyrostku robaczkowym lub uchyłku Meclcela.

Read the rest of this entry »

MARTWICZE ZAPALENIE JELIT

Jest ciężką chorobą okresu noworodkowego i niemowlęcego, której diagnostyka i leczenie znajdują się na pograniczu specjalności pediatrycznych i zabiegowych. Przeważnie współistnieje z innymi ciężkimi stanami patologicznymi, w których można się dopatrzeć jej etiologii.

Do niedawna martwicze zapalenie jelit (m.z.j.) rokowało źle, obecnie znaczną część tych chorych udaje się uratować dzięki wczesnemu rozpoznaniu i właściwemu leczeniu.

Read the rest of this entry »

Smółkowe zapalenie

Różnicowanie. Smółkowe zapalenie otrzewnej należy różnicować z zarośnięciem i zwężeniem jelita cienkiego i grubego, chorobą Hirschsprunga, martwiczym zapaleniem jelit, zdwojeniem przewodu pokarmowego i niedrożnością smółlcową.

Leczenie. Smółkowe zapalenie o- trzewnej przebiegające bezobjawowonie wymaga leczenia. Stwierdzony w jamie brzusznej guz smółkowy należy usunąć (ryc. 10-47). Noworodki ze smółkowym rozlanym zapaleniem o- trzewnej i z objawami niedrożności powinno się operować w trybie nagłym. Jamę brzuszną otwiera się cię- Ryc. 10-47. Guz zmineralizowanej smółki ciem pośrodkowym. Sprawdza się droż- ‚ usunięty z jamy otrzewnej,

Read the rest of this entry »

Postać ostra

Objawy i rozpoznanie. Postać ostra rozpoczyna się nagle gwałtownymi bólami brzucha bez ścisłej ich lokalizacji i bez obrony mięśniowej (8, 22, 35, 56). Często dolegliwościom bólowym towarzyszy biegunka i wzdęcie brzucha. Dochodzi do stanu po- rażennego jelit. Stan chorego jest zły, występuje podwyższona temperatura ciała, wysoka leukocytoza i przyśpieszone opadanie krwinek. W dalszym etapie choroby następuje poprawa stanu ogólnego, ból umiejscawia się w okolicy zmienionego zapalnie jelita, najczęściej w pobliżu pępka i prawego dołu biodrowego. U niektórych chorych można wyczuć w prawym dole biodrowym mało ruchomy, obły i bolesny guz.

Read the rest of this entry »

KRWIOPOCHODNE ZAPALENIE OTRZEWNEJ

Zakażenie to, zwane również zapaleniem pierwotnym, jest spowodowane drobnou-strojami szerzącymi się drogą krwionośną. Do niedawna było ono chorobą dość częstą, kończącą się w wielu przypadkach niepomyślnie. Od czasu wprowadzenia antybiotyków spotyka się je znacznie rzadziej, a wyniki leczenia uległy radykalnej poprawie.

Etiologia. Do zapalenia otrzewnej drogą krwionośną może dojść w przebiegu wielu chorób, np. zapalenia płuc, opłucnej, zapalenia górnych dróg oddechowych, anginy, płonicy, róży, ostrego krwiopochodnego zapalenia kości, ostrego gośćca stawowego, zakażeń układu moczowego, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Obserwuje się je najczęściej w okresie nasilenia zakażeń wirusowych. Wywołują je przeważnie dwoin- ki zapalenia płuc, paciorkowce i gronkowce, które można wykryć w posiewie płynu otrzewnowego, płynu mózgowo-rdzeniowego, moczu i krwi (37). Krwiopochodne zapalenie otrzewnej wywołane dwoinką zapalenia płuc występuje stosunkowo najczęściej i zazwyczaj jest związane z zapaleniem płuc (peritonitis pneumococcica). Może się ono szerzyć nie tylko drogą krwionośną, lecz również naczyniami chłonnymi przez przeponę, jak również od strony narządów rodnych u dziewczynek.

Read the rest of this entry »