Archive for Czerwiec, 2013

Temperatura ciała

Prostsze do oceny niż ból są obiektywne objawy choroby, np. nudności oraz wymioty wywołane niedrożnością porażenną całego przewodu pokarmowego. Pojawiają się w pierwszej fazie choroby, są one również wynikiem odruchów trzew- nych. Zawierają treść żołądkową rzadko podbarwioną żółcią. Wymioty w późnej, fazie o.z.w. są obfitsze, często zawierają żółć i zależą od stanu zapalnego otrzewnej i utrzymującej się niedrożności porażennej, a czasem nawet mechanicznej. W przypadku położenia wyrostka na mięśniu biodrowo-lędźwiowym dochodzi do przykurczu w stawie biodrowym i utykania podczas chodzenia. U dzieci z zapaleniem wyrostka często obserwuje się wypieki na twarzy, żywoczerwone wargi i podsycha- jący, pokryty szarobiałym nalotem język – objawy odwodnienia.

Read the rest of this entry »

Najwcześniej dojrzewa układ nerwowy śródścienny

ziomu 4 mm od dolnej granicy m. zwieracza wewnętrznego. Włókna nerwowe od-gałęziające się ze splotu biegną w obręb mięśnia (49). Badania immunochemiczne unerwienia jelita płodów z użyciem swoistej eno- lazy neuronalnej i substancji P wykazały, że różnicowanie i rozwój neuronów odbywa się z dwóch kierunków: od góry i od dołu.

Read the rest of this entry »

CHOROBA WRZODOWA ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY

Jest to zespół zaburzeń ogólnych i miejscowych, które uwidaczniają się pod postacią ubytku błony śluzowej, a często i głębszych warstw ściany przewodu pokarmowego, tworząc owrzodzenie.

Patogeneza. Wrzód może powstać w miejscu, do którego dociera kwas solny z pepsyną, tj. w żołądku, górnej części dwunastnicy lub dolnej części przełyku. Powstaje on na skutek nadmiernej produkcji kwasu solnego lub zmniejszonej odporności błony śluzowej żołądka na trawiące działanie pepsyny i kwasu solnego. U dzieci wyróżnia się jego dwie postacie: ostrą (ulcus acutum) – występującą przeważnie u noworodków, niemowląt i dzieci młodszych oraz przewlekłą (ulcus pepłicum) – dotyczącą niemal wyłącznie dzieci starszych. Pierwsza zależy od czynności niższych ośrodków mózgowia, natomiast druga wiąże się z funkcją kory i psychiką dziecka. Do ostrego wrzodu dochodzi w następstwie: zamartwicy, urazu porodowego mózgu, przedłużającego się cucenia noworodka, krwotoku wewnątrzczaszlcowego, wstrząsu urazowego (zwłaszcza oparzeniowego), zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicy, ciężkiego zapalenia żołądkowo-jelitowego, oparzenia. Patomechanizm tworzenia się wrzodu trawiennego u dzieci jest taki sam jak u dorosłych. Niekorzystne bodźce emocjonalne poprzez korę wpływają na podwzgórze, stąd przez jądra nerwu błędnego i jego włókna kierują się do żołądka, zwiększając wydzielanie kwasu solnego przez komórki okładzinowe. Takie oddziaływanie na przedni płat przysadki wpływa na korę nadnerczy, co zwiększa wytwarzanie kortyzolu. Kortyzol pobudza wydzielanie kwasu solnego. Postać ostra choroby wrzodowej u dzieci występuje w formie pojedynczego lub mnogich owrzodzeń – często obficie krwawiących, postać przewlekła zaś z reguły jest ograniczona do pojedynczej zmiany.

Read the rest of this entry »

Nerwy współczulne

Liczba tych włókien zwiększa się stopniowo w obwodowych odcinkach okrężnicy. W zwieraczu wewnętrznym stwierdza się grubą siatkę wnikającą w mięsień.

Nerwy współczulne wywierają pośredni wpływ na błonę mięśniową jelita poprzez hamujące działanie receptorów alfa na czynność komórek zwojowych, gdyż wydzielona norepinefryna hamuje uwalnianie acetylocholiny. Ponadto receptory alfa-adrenergiczne wywołują bezpośrednio zwiotczenie błony mięśniowej okrężnej jelita.

Read the rest of this entry »

Ropień zakątniczy

Chorzy z ropniem podprzeponowym wysoko gorączkują, skarżą się na ból w okolicy nadbrzusza i podżebrza, a niekiedy w okolicy lędźwiowej. Często towarzyszą im bóle w klatce piersiowej po stronie ropnia, powodujące spłycenie oddechów. Kopuła przepony po stronie chorej jest wysoko ustawiona i prawie nieruchoma, ujawnia się to podczas badania rtg klatki piersiowej w pozycji stojącej. Zdjęcie rtg a-p i boczne uwidacznia zmianę w okolicy podprzeponowej przedniej lub tylnej w postaci poziomu płynu z banią gazu. Ropnie podprzeponowe wymagają leczenia antybiotykami i należy je drenować, dochodząc do przednich pod lukiem żebrowym, a do tylnych cięciem lędźwiowym.

Read the rest of this entry »

Patomorfologia

Patomorfologia. Zmiany martwicze mogą dotyczyć każdego odcinka brzusznej części przewodu pokarmowego (7, 41, 65, 68). Mogą być w jelicie grubym i cienkim jednocześnie. Bardzo rzadko stwierdza się je w żołądku. Martwica obejmuje wszystkie warstwy ściany jelita lub poszczególne jej błony. W skrajnych przypadkach następuje przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego. W ścianie jelita oprócz

Read the rest of this entry »