Archive for Maj, 2013

SMÓŁKOWE ZAPALENIE OTRZEWNEJ

Jest ono spowodowane chemicznym drażnieniem otrzewnej przez smółkę, która przedostała się do jamy otrzewnej w okresie płodowym lub okołoporodowym – zwykle z przedziurawionej ściany jelita. Przebieg i rokowanie są poważne, zazwyczaj złe (60, 86). Zależy to od postaci zapalenia, współistniejących wad, ogólnego stanu noworodka oraz metody leczenia.

Patogeneza. Przedziurawienie jelita i wydostanie się smółki do jamy otrzewnej następuje w życiu płodowym lub tuż przed porodem i po porodzie. W związku z tym można wyróżnić dwie postacie smółkowego zapalenia otrzewnej: płodowe i nowo-rodkowe.

Read the rest of this entry »

Krwiopochodne zapalenie otrzewnej

Różnicowanie. Krwiopochodne zapalenie otrzewnej należy różnicować ze wszystkimi postaciami zapalenia otrzewnej będącymi następstwem chorób zlokalizowanych w narządach jamy brzusznej. Wśród nich do najczęstszych należą: nieżytowe oraz zgorzelinowe zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie martwicze jelit, pourazowe pęknięcie narządów, zapalenie węzłów chłonnych krezki jelita i wiele innych.

Read the rest of this entry »

Różnice w czynności

Różnice w czynności tych odcinków jelita cienkiego są również wyraźne. W jelicie czczym wchłania się niemal całość produktów rozpadu białek, węglowodanów i tłuszczów (ryc. 10-8), również duża część wody i elektrolitów jest tutaj zresorbowana. W jelicie krętym wchłaniają się na-tomiast kwasy żółciowe z częścią kwasów tłuszczowych oraz witaminą B12 (ryc. 10-9).

Read the rest of this entry »

Hemobilia

Objawy i rozpoznanie. Każde zranienie okolicy nadbrzusza i podżebrza prawego oraz dolnej części klatki piersiowej, z objawami krwotoku wewnętrznego i zapalenia otrzewnej, powinno nasuwać podejrzenie uszkodzenia wątroby. Obrażenia wątroby, spowodowane tępym urazem, ujawniają się bólem w okolicy prawego pod-

żebrzą, który może promieniować do okolicy nadobojczykowej prawej i prawego barku. Wynika on z podrażnienia nerwu przeponowego. Krew i żółć spływająca do dolnych przestrzeni brzucha powoduje stan zapalny i ból w okolicy prawego dołu biodrowego oraz w zagłębieniu odbytniczo-macicznym lub odbytniczo-pęche- rzowym. Towarzyszą temu objawy zapalenia otrzewnej. Dziecko staje się blade, senne, omdlewa, tętno ma słabo napięte, szybkie i niskie ciśnienie tętnicze. Obserwuje się spadek stężenia hemoglobiny i erytrocytów oraz wzrost liczby leukocytów. Obszar stłumienia wątroby często powiększa się. W jamie brzusznej wyczuwa się chełbotanie.

Read the rest of this entry »

Niewielkie pęknięcie śledziony

Leczenie. Niewielkie pęknięcie śledziony, zwłaszcza podtorebkowe, które nie doprowadza do większego krwotoku wewnętrznego, wymaga obserwacji i zachowawczego leczenia szpitalnego. Spokój, wstrzymanie karmienia, środki przeciw- krwotoczne i uspokajające oraz uzupełnienie strat krwi, doprowadzają po kilku

dniach, do wyleczenia. Objawy narastającego krwotoku wewnętrznego są wskazaniem do otwarcia jamy brzusznej. Najlepszy dostęp daje cięcie pośrodkowo- -poprzeczne biegnące od wyrostka mieczykowatego do pępka i stąd do XI żebra. Po odessaniu krwi z jamy otrzewnej należy odnaleźć źródło krwawienia. Niewielkie pęknięcia i pęknięcia rozleglejsze o równych brzegach należy zaopatrzyć szwami materacowymi lub klejem tkankowym, ratując cały narząd. Całkowite rozerwanie śledziony stanowi wskazanie do podjęcia próby pozostawienia mniej zniszczonej jej części, po wypreparowaniu naczyń w okolicy wnęki i ich podwójnym zaopatrzeniu (3, 39). Tylko wyjątkowo można ją usunąć.

Read the rest of this entry »

Po operacji

ciem pozwalającym na szybką i dokładną kontrolę narządów wewnętrznych. Skręcone pętle jelita należy odkręcić, a zadzierzgnięte jelita uwolnić z zacisku.

Po tych zabiegach ocenia się stan ukrwienia ściany jelita. Jeżeli jest ona różowa to kończy się operację likwidując przyczynę choroby, w przypadku zaś dużego niedokrwienia i podejrzenia martwicy należy wstrzyknąć w krezkę jelita 0,25% roztwór ksylokainy i obłożyć jelito ciepłą wilgotną serwetą oraz podać tlen do oddychania. W krótkim czasie normalna barwa jelita powinna powrócić, a ewentualnie istniejące ogniska martwicy wyraźnie odgraniczają się. Brak wyraźnej poprawy ukrwienia po tych zabiegach, przy jednoczesnym braku wyraźnej martwicy, zwłaszcza gdy dotyczy to bardzo rozległych odcinków jelita, upoważnia do odłożenia decyzji resekcji na 24 godziny. Odprowadzone na ten czas do jamy brzusznej pętle jelita mogą odzyskać dostateczne ukrwienie lub wystąpi wyraźna martwica i jej granica umożliwiająca minimalną resekcję. Resekcję należy przeprowadzić bardzo oszczędnie ze względu na zaburzenia wchłaniania, do których dochodzi po rozległych wycięciach jelita.

Read the rest of this entry »

Krwawiący uchyłek Meckela

Leczenie. Krwawiący uchyłek Meckela wymaga leczenia operacyjnego. Przystępując do zabiegu należy wyprowadzić chorego ze wstrząsu krwotocznego, wyrównując straty krwi. Podczas operacji można nie znaleźć krwawiącego naczynia. Obowiązuje wtedy sprawdzenie całego brzusznego odcinka przewodu pokarmowego. W związku z tym niezbędny jest szeroki dostęp do jamy brzusznej, zapewnia go cięcie pośrodkowe omijające pępek po stronie prawej. Brak ustalenia przyczyny krwawienia podczas zabiegu i obecność uchyłku są wskazaniem do jego amputacji- czasem z przylegającą częścią jelita, gdyż krwawiące naczynie może się znajdować w najbliższym sąsiedztwie uchyłku.

Read the rest of this entry »