Archive for Kwiecień, 2013

URAZY WĄTROBY

Urazowe uszkodzenie wątroby występuje u dzieci rzadko, lecz jego następstwa są groźne dla życia i stanowią trudny problem leczniczy. Obrażenia te przeważnie współistnieją z obrażeniami innych narządów, co utrudnia diagnostykę i komplikuje leczenie.

Etiologia. Do uszkodzenia wątroby dochodzi na skutek tępego urazu albo zranienia ostrym przedmiotem lub pociskiem. Są to głównie urazy komunikacyjne, często rower, rzadziej przygniecenie przez ciężki przedmiot lub upadek z wysokości.

Read the rest of this entry »

W znieczuleniu ogólnym dotchawiczym

W znieczuleniu ogólnym dotchawiczym otwiera się jamę brzuszną cięciem, które umożliwia wgląd do wszystkich jej okolic. Przydatne jest cięcie pośrodkowe biegnące

od wyrostka mieczykowatego i omijające pępek po stronie prawej (59, 92). Dobry dostęp można uzyskać również cięciem poprzecznym powyżej pępka. U większości dzieci z objawami niedrożności stwierdza się w jamie otrzewnej znaczną ilość płynu barwy bursztynowej, który w przypadku przedziurawienia jelita jest mętny i zawiera treść jeli-tową. Jelito powyżej przeszkody jest rozdęte, leżące zaś pod nią wykazuje cechy niedorozwoju i brakuje w nim gazów oraz treści jelitowej. Zawsze obowiązuje sprawdzenie drożności jelita leżącego obwodowo od miejsca zarośnięcia. W tym celu do jego światła wstrzykuje się płyn fizjologiczny. Brak lub obecność przeszkody w dalszych pętlach jelita pozwala rozważyć metodę leczenia. Wybór ten zależy od lokalizacji przeszkody. Zgodnie z metodą leczenia

Read the rest of this entry »

Badanie rozpoczynamy od badania ogólnego

Choroba rozpoczyna się z reguły szybko, wśród pełnego zdrowia. Czasami wywiad wskazuje, że chory w przeszłości miał pobolewanie w podbrzuszu, nudności, odbijania, wzdęcia brzucha. Pierwszym objawem jest ból brzucha, który dotyczy oko-

licy pępka lub całej jamy brzusznej. Wkrótce ból umiejscawia się w prawym dole biodrowym. Pierwotna lokalizacja bólu wiąże się z podrażnieniem zapalnym samego wyrostka i jego otrzewnej, którego unerwienie czuciowe przebiega przez splot trzewny. Umiejscowienie bólu w miejscu położenia wyrostka wiąże się z przejściem procesu zapalnego na otrzewną ścienną, która jest unerwiona przez nerwy rdzeniowe. Ocena natężenia bólu, będącego subiektywnym odczuciem chorego, u dzieci nie jest łatwa. U noworodków i niemowląt o bólu można wnioskować na podstawie niepokoju, płaczu oraz reakcji na badanie palpacyjne brzucha. Dzieci młodsze, powyżej roku życia, mogą zgłaszać dolegliwości, lecz najczęściej nie potrafią bólu zlokalizować i określić jego charakteru. Podczas badania są przeważnie niespokojne. Dzieci starsze potrafią określić początek choroby, lokalizację bólu i jego rodzaj, jednak często ukrywają dolegliwości bojąc się leczenia operacyjnego. Starsze dzieci w wieku szkolnym w niektórych przypadkach symulują chorobę,, dotyczy to zwłaszcza dojrzewających dziewcząt, które mają trudności w nauce lub chcą zwrócić na siebie uwagę kolegów.

Read the rest of this entry »

Przed zabiegiem

Przed zabiegiem należy dziecko wyprowadzić ze wstrząsu, wyrównać zaburzenia wodno-elektrolitowe oraz niedobory białek i elementów morfotycznych krwi. Z żołądka i dwunastnicy odsysa się zalegającą treść. Brzuch najdogodniej jest otworzyć cięciem pośrodkowym w śródbrzuszu, omijając pępek po stronie prawej, lub przy- prostnym prawym. Obowiązuje sprawdzenie całego jelita od dwunastnicy do odbytnicy. Po odnalezieniu odcinka wglobionego ocenia się wstępnie jego ukrwienio i jeżeli wgłobienie nie trwa dłużej niż 36 godzin, przystępuje do odgłobienia. Uciska

Read the rest of this entry »

Patomorfologia

U dzieci występują rzadko, a ich patogeneza jest odmienna od zdwojenia przewodu pokarmowego, które nazwano torbielami enterogennymi. Wśród nich można wyróżnić: torbiele wrodzone stanowiące wadę układu chłonnego, torbiele krwawe, hędące zejściem wylewów krwawych oraz torbiele bąblowcowe.

Patomorfologia. Torbiele sieci i krezki umiejscawiają się w sieci większej, krezce jelita cienkiego, okrężnicy poprzecznej, okrężnicy esowatej, więzadle żołądkowo- -śledzionowym. Nieliczne z nich, wychodzące z krezki okrężnicy esowatej lub wię- zadła żołądkowo-śledzionowego, mogą leżeć częściowo zaotrzewnowo do tylu od okrężnicy zstępującej. Torbiele chłonne są następstwem zamknięcia przewodów chłonnych lub rozrostu odszczepionych elementów układu chłonnego, co warunkuje ich budowę morfologiczną (21, 56). Torbiele sieci większej mają bardzo cienką, przezroczystą, łączno tkankową ścianę wysłaną od wewnątrz nabłonkiem płaskim. Prześwitujący przez nią przejrzysty płyn może mieć barwę słomkową, zielonkawą do sinoniebieskiej. W torbielach pokrwotocznych jest on często krwisty lub rdzawy. Torbiele sieci są przeważnie pojedyncze i mają kształt kulisty, płatowaty lub nieregularny. Ich wielkość jest różna, od ziarna pieprzu do tworów zajmujących całą jamę brzuszną, a nawet wychodzących poza jej obręb jako zawartość olbrzymich przepuklin pachwinowych (ryc. 53). Cienka ściana torbieli oraz wypełnienie jej płynem pod niewielkim ciśnieniem warunkuje wiotkość tego tworu i objawy przelewania podczas badania. Torbiele krezki występują pięciokrotnie częściej od wyżej opisanych i mają podobną budowę. Spotyka się jednak wśród nich częściej twory wielokomorowe, niekiedy o dość grubej włóknistej ścianie i budowie naczyniaka limfatyczno-krwionośnego. Torbiele te leżą czasami zaotrzewnowo i są ściśle zrośnięte z sąsiednimi narządami, tj. okrężnicą wstępującą lub zstępującą, trzustką, śledzioną.

Read the rest of this entry »