Archive for Luty, 2013

SKRĘT I ZADZIERZGNIĘCIE JELITA

Są stanami ostrej niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego, w której oprócz zamknięcia światła jelita dochodzi do uciśnięcia naczyń zawartych w jego krezce. U dzieci stany te zazwyczaj powstają na tle wad rozwojowych lub po przebytych operacjach brzusznych.

Patogeneza. W okresie dziecięcym najczęstszą przyczyną skrętu jelita i jego krezki jest nieprawidłowe ich ułożenie w wyniku zaburzeń rozwojowych. Spośród nich należy wymienić: niecałkowity zwrot z pasmami Ladda, wspólną krezkę jelita cienkiego i grubego, wspólną krezlcę dla jelita cienkiego i kątniey oraz nadmiernie długą krezkę okrężnicy esowatej lub jelita cienkiego.

Read the rest of this entry »

NIEDROŻNOŚĆ PORAŻENNA

Jest to zahamowanie prawidłowego przechodzenia zawartości jelitowej wskutek porażenia ruchów perystaltycznych. Niedrożność porażenna występuje dość częsLo u dzieci i wywołuje ją szereg różno-rodnych stanów patologicznych. Porażenie towarzyszy niedrożności mechanicznej i ma z nią wiele wspólnych cech, stąd trudności w różnicowaniu.

Etiologia. Niedrożność porażenną wywołują stany patologiczne Loczące się w obrębie jamy brzusznej lub poza nią oraz zaburzenia ogólnoustrojowe (12). Procesy toczące się w obrębie brzucha można ująć jako obrażenia oraz inne ostre stany patologiczne.

Read the rest of this entry »

Uchyłek Meckela

odgłabiania. Wyżej wymienione czynniki etiologiczne mogą w niektórych przypadkach doprowadzić do ostrej postaci wgłobienia. Objawy i rozpoznanie. Dzieci z przewlekłym wgłobieniem trafiają do leczenia operacyjnego zazwyczaj kilka miesięcy od pierwszych objawów chorobowych, gdyż często następuje samoistnie odgłobienie. W pierwszym okresie dziecko ma bóle brzucha, niekiedy towarzyszy im biegunka i krwawienie. Bóle pojawiają się okresowo, mają charakter kolki jelitowej o miernym natężeniu. Ich lokalizacja zależy od miejsca wgłobienia i przeważnie dotyczy o- kolicy śródbrzusza i prawego dołu biodrowego. Bólom mogą towarzyszyć wymioty treścią żołądkową oraz z domieszką żółci. Zarówno bóle, jak i wymioty mają związek ze spożyciem pokarmu i nasilają się po obfitszych posiłkach. W związku Zjtym dziecko nie ma łaknienia, jest niedożywione, anemiczne oraz mało aktywne ruchowo. Przewlekła biegunka stanowi ważny objaw przewlekłego wgłobienia, nasila się po obfitszych posiłkach, a stolec często zawiera śluz zmieszany z krwią. U tych chorych w większości przypadków udaje się podczas dokładnego badania wymacać twardy, obły, ruchomy guz nie powodujący dolegliwości bólowych. Badaniem rent-genowskim można potwierdzić rozpoznanie wgłobienia, ustalone na podstawie badania fizykalnego. Wlew doodbytniczy środka cieniującego uwidacznia głowę wgłobienia, a środek ten z reguły przechodzi między część wgłobioną i pochwę wgłobienia dając obraz kokardy lub spirali.

Read the rest of this entry »

Rozerwanie części wewnątrzotrzewnowej

Rozerwanie części wewnątrzotrzewnowej daje objawy takie same jak pęknięcie ściany żołądka. Zaraz po urazie chory odczuwa silny ból w nadbrzuszu, spływa on w dół i szybko obejmuje całą jamę brzuszną. Mięśnie powłok są napięte, a objawy podrażnienia otrzewnej dotyczą całej jamy brzusznej. Chory wymiotuje treścią żołądkową z niewielką domieszką żółci i krwi. W badaniu rtg w pozycji pionowej stwierdza się powietrze w jamie otrzewnej. Stan chorego szybko pogarsza się, rysy ‚twarzy ulegają zaostrzeniu.

Read the rest of this entry »

W przypadku niedokonanego zwrotu i skrętu jelita

W przypadku niedokonanego zwrotu i skrętu jelita z reguły następuje jego obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ściana przewodu pokarmowego jest wówczas biernie przekrwiona Jul) znajduje się w stanie niedokrwienia. Jelita wymagają ostrożnego odkręcenia, dzięki czemu powraca ich normalna barwa. Po odkręceniu jelita należy zawsze dokładnie zidentyfikować poszczególne części przewodu pokarmowego, ustalić ich wzajemne położenie i stosunek do naczyń krezkowych. Wszystkie stwierdzone zrosty i pasma łącznotkankowe należy zwolnić, począwszy od pasm biegnących od tylnej ściany brzucha do kątnicy (ryc. 10-33 b i 10-34 b). Zmobilizowaną w ten sposób kątnicę i okrężnicę należy przemieścić na lewo (91). Dzięki temu likwiduje się ucisk na dwunastnicę. Jednocześnie należy sprawdzić drożność całego jelita.

Read the rest of this entry »

UWAGI ANATOMICZNE I FIZJOLOGICZNE

Unerwienie jelit jest wyłącznie autonomiczne i składa się z układu zewnątrz- i śródściennego. Unerwienie przywspółczulne prawej połowy oltrężnicy pochodzi z prawego nerwu błędnego, lewej połowy zaś oraz odbytu z korzeni krzyżowych S2-S4. Przez nerwy miedniczne i splot podbrzuszny włókna przedzwojowe dochodzą do splotów śród- ściennych, tworząc synapsy.

Read the rest of this entry »

WGŁOBIENIE JELITA OSTRE

Jest to stan, w którym bliższy odcinek jelita wsuwa się do sąsiedniego odcinka dal-szego. Dopóki wgłobiona część bliższa tkwi luźno w odcinku dalszym i może sama z niego się wycofać, nie dochodzi do żadnych zaburzeń i dolegliwości. Dopiero nie-odwracalność tego procesu z objawami wynikającymi z zaburzeń ukrwienia, obrzęku lub martwicy jelita, stanowi podstawę do określenia go stanem patologicznym. U dzieci często dochodzi do wgłobienia, przy czym wyróżnia się dwie jego postacie: ostrą i przewlekłą.

Read the rest of this entry »

Krwawienia

Różnicowanie. Krwawienia wymagają różnicowania z: żylakami przełyku w przebiegu nadciśnienia w żyle wrotnej, ciałami obcymi w żołądku i dwunastnicy, skazami krwotocznymi, krwawieniami z uchyłku Meckela lub dwunastnicy i w przebiegu ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego. Perforację różnicuje się z: odwyrostkowym zapaleniem otrzewnej i jej stanem zapalnym na innym tle, perforacją żołądka lub jelit przez ciała obce, zespołem przeponowo-odźwiernikowym Roviralty.

Read the rest of this entry »

Wzdęcie brzucha i wymioty

Wzdęcie brzucha i wymioty są objawami najbardziej stałymi, wiążącymi się z czynnikami wywołującymi niedrożność, np. z urazem, podrażnieniem otrzewnej przez krew, treść ropną, treść przewodu pokarmowego – są to wymioty wczesne treścią żołądkową. Wymioty późne zawierają zielonobrunatną płynną treść o gnilnym zapachu i stanowią następstwo przepełnienia przewodu pokarmowego.

Read the rest of this entry »