Archive for Listopad, 2012

PACJENTKA ZAFIKSOWANA NA SYMPTOMIE

Pani R., 21-letnia pacjentka, przyszła do ambulatorium naszej kliniki z powodu symptomów sercowo-fobicznych. Ponieważ presja jej cierpienia wydawała się wyłącznie wynikać z symptomu, uznaliśmy za wskazaną psychoterapię stacjonarną. W analitycznej terapii grupowej opowiadała o tym, jak harmonijne życie wiedzie jej rodzina i jak bardzo matka rozpieszcza ją w domu. W tym czasie nie miała żadnego dostępu do neurotycznej konfliktowości. Około pół roku przed pojawieniem się symptomu poznała podczas wakacji mężczyznę, przy którym po raz pierwszy była zdolna do przeżyć seksualnych. Zamierzała przenieść się do tego przyjaciela do Bawarii

Read the rest of this entry »

Wewnętrzna relacja z ojcem

W dalszej analizie pacjent nawiązał wewnętrzną, przerwaną w dzieciństwie relację z ojcem, przeżył jego śmierć, zaczął odczuwać tęsknotę za nim i wściekłość o to, że ojciec pozostawił go i oddał matce. Potem przyszła kolej na poczucie winy wobec ojca – że sam nie szukał z nim kontaktu i opowiedział się po stronie matki („podniósł rękę na ojca”). Powoli zaczął też identyfikować się z nim: zaczął przejawiać inicjatywę w życiu rodzinnym, nie zawsze zgadzać się z żoną, a nawet wnosić drobne pretensje. W analizie zaczęły się okresy milczenia, tajemnice, opuszczane sesje. Opór zmienił swój charakter na formę bardziej jawną. Żona, z lęku że straci swą siłę, zaradność i pozycję, poirytowana „buntami” męża, przedtem nigdy nie buntującego się ani wobec niej, ani matki zadecydowała o rozwodzie.

Read the rest of this entry »

HANS BECKER

Depresja i choroby psychosomatyczne Zarówno w depresji endogennej, jak i w neurotycznej znane są liczne symptomy wegetatywne, jak brak apetytu, obstrukcja, trudności w oddychaniu, dolegliwości sercowe, bóle głowy i ogólne, fizyczne wyczerpanie.

„W niektórych stanach psychicznych, nazywanych «afektami», udział ciała jest tak uderzający i wielki, że niektórzy badacze skłonni byli nawet uważać, że istota afektów polega właśnie na ich Read the rest of this entry »

NASZE PODEJŚCIE DO PACJENTÓW GŁĘBOKO DEPRESYJNYCH

Stwierdziliśmy, że nasza linia postępowania psychotera-peutycznego, oparta na koncepcji konfliktu bieżącego i jego dziecięcego odpowiednika, nie daje się wobec tych pacjentów zastosować. Po pierwsze dlatego, że trudno w ich doświadczeniach znaleźć moment wyraźnego załamania się i pojawienia się objawów (konflikt bieżący). Ich linia życiowa załamuje się stopniowo, w związku z różnymi kolejno następującymi wydarzeniami, które podcinają ich siły, pozbawiają nadziei.

Read the rest of this entry »