Archive for Sierpień, 2012

DEPRESJA – PODSUMOWANIE

Depresja – jak się podkreśla – stała się chorobą naszych czasów. Statystyki mówią, że np. 8 milionów Amerykanów rocznie wymaga leczenia z powodu depresji. Zjawisko nasilonej depresji tłumaczy się m. in. podwyższeniem średniej długości życia ludzi, ruchami migracyjnymi, stylem urbanizacji, zwłaszcza wielkich miast, bezrobociem, lękiem przed wojną nuklearną itp. Moim zamiarem było pokazanie związku między specyficznymi dla nas zmianami w rzeczywistości społecznej a zmianami w rzeczywistości psychicznej, odnajdywanymi w przeżyciach jednostek i szerszego ogółu ludzi.

Read the rest of this entry »

Załamanie depresyjne u tego pacjenta ilustruje pojawienie się choroby depresyjnej w przypadku, gdy dochodzi do załamania wielkościowej fantazji, na podstawie której zbudowane jest sztuczne, wielkościowe Ja Pacjent Erwin z ogromnym poczuciem cierpienia odzyskał szacunek do siebie jako człowieka pod pewnymi względami przeciętnego, w innych – zdolnego, który realistycznie przeżywa swoje sukcesy

Read the rest of this entry »

PACJENCI Z ZESPOŁEM „WYPALENIA”

Dla trzeciej wyodrębnionej przez nas grupy pacjentów charakterystyczny jest opisany przez George’a Nagela stan giving up. Stan życiowego załamania, rezygnacji, z poczuciem beznadziejności i utraty sensu osobistego działania. Rzeczywistość, we wszystkich jej aspektach, jest dostrzegana, ale widziana wyłącznie jako groźna, przynosząca same bolesne rozczarowania i niepowodzenia.

Read the rest of this entry »

PRAKTYKA PSYCHOANALITYCZNO -PSYCHOTERAPEUTYCZNA

Hipotezy te pozostają w zgodzie z doświadczeniami w procesie terapeutycznym z pacjentami psychosomatycznymi, gdzie w sensie terapeutycznej progresji regularnie można obserwować fazę konfliktu neurotycznego na poziomie depresyjnym. Założenia etiologiczne odnośnie psychosomatoz w sposób konsekwentny doprowadziły do tego, że zorientowane psychoanalitycznie terapie ciałem wysunęły się na czoło jako przygotowanie do procesu psychoanalitycznego by umożliwić w ogóle komunikację między terapeutą i pacjentem, uwzględnia się prewerbalną fazę fiksacji i brak zdolności do werbalnego wyrażania afektów oraz brak zdolności do symbolizacji (Becker 1981).

Read the rest of this entry »