Archive for Lipiec, 2012

WNIOSKI

Dla terapeuty zainteresowanie, jakie żywi dojrzewający młody człowiek dla swego ciała, może stanowić przeszkodę nie do pokonania, jeśli nie ma on odwagi poruszyć tego problemu, ale może też być cenną pomocą, jeśli potrafi on go wykorzystać. Myślę, że bezcelowe jest zbyt długo obojętnie oczekiwać, nawet gdyby była to obojętność pełna życzliwości, aż te lęki i niepokoje wypłyną same. Poruszenie tych problemów w sposób delikatny, ale szczery, pozwoli

Read the rest of this entry »

Budowanie struktury dzieciństwa

Ego jest zmuszone te instancje godzić zgodnie z zasadą rzeczywistości. Owo godzenie może samo w sobie wywoływać depresję, gdyż niejednokrotnie jego wynikiem jest utrata możliwości realizacji pożądanej przyjemności popędowej. Stąd też w chorobie depresji pojawia się wielość objawów somatycznych, związanych z zahamowaniem energii życiowej, jak np. różne zaburzenia psychosomatyczne, seksualne czy snu.

Read the rest of this entry »

Lęk przed niedostateczną kobiecością

Dla dziewczyny strach, że nie będzie się podobać, odpowiada lękowi przed samotnością, ale pozwala też racjonalnie podchodzić do lęku przed stosunkiem płciowym. „Nie uprawiam miłości, bo nie mogę pokazać moich piersi, pośladków, nóg… Jeśli on je zobaczy, rzuci mnie… Jeśli jednak mnie zaakceptuje, to znaczy, że ma zły gust, że nie jest prawdziwym mężczyzną”.

Read the rest of this entry »

ROZWÓJ METODY I NOWE OBSZARY JEJ STOSOWANIA

Psychoanalizy, łączącej w sobie cechy sztuki i nauki, zarazem medycznej i psychologicznej, można się uczyć jedynie poprzez relację uczeń-mistrz. Poprzez relację, w której uczący się, tak jak pacjent, przechodzi własne doświadczenia psychoanalityczne, doświadcza własne wnętrze, przeżywa świadomie relację z drugim człowiekiem. Dlatego na rozwój psychoanalizy można patrzeć jak na drzewo genealogiczne zapoczątkowane przez Freuda. Rozrosło się ono po świecie potężnie. Trochę inny ma kształt w Europie, inny w Ameryce, przeniknęło do dziedzin pokrewnych. Funkcjonuje jako element innych systemów terapii zaburzeń nerwicowych niż klasyczna analiza.

Read the rest of this entry »