Wskazania do otwarcia jamy brzusznej

Leczenie operacyjne podejmuje się wyjątkowo i to przeważnie na skutek omyłki diagnostycznej. Wskazaniem do otwarcia jamy brzusznej w chorobie Leśniowskiego- -Crohna są: przedziurawienie jelita, niedrożność, krwotok nie do opanowania oraz długo utrzymujące się stany zapalne nie poddające się leczeniu zachowawczemu z ropniami i przetokami, zwężeniem jelita. Długo utrzymujące się nacieczenie ściany jelita, budzące podejrzenie przejścia w proces złośliwy stanowi wskazanie do otwarcia jamy brzusznej. W większości przypadków operuje się postać ostrą choroby Leśniowskiego- -Crohna na skutek błędu diagnostycznego, podejrzewając ostre zapalenie wyrostka robaczkowego lub niedrożność mechaniczną (22). Jeśli nie ma przedziurawienia jelita lub niedrożności, należy zamknąć jamę brzuszną. Wyrostek robaczkowy można usunąć, gdy stan ogólny chorego jest dobry, a naciek zapalny nie obejmuje kątnicy ani jej bliskiego sąsiedztwa. Niedrożność jelita lub perforacja wymaga resekcji całego zmienionego odcinka jelita i zespolenia koniec do końca, koniec do boku lub zespolenia omijającego, jeżeli stan chorego na to pozwala. Ciężki stan dziecka zmusza do wykonania wyłącznie przetoki jelitowej. Resekcję zmienionego odcinka jelita należy w tych przypadkach odłożyć na okres późniejszy, gdy stan ogólny dziecka ulegnie po-

Read the rest of this entry »

Wzdęcie brzucha

Doprowadza on często do wstrząsu. Później następują bóle przerywane spowodowane wzmożonym ruchem perystaltycznym jelit. Po pewnym czasie, gdy ustaną ruchy perystaltyczne i dojdzie do martwicy jelita, zjawia się ból stały, właściwy zapaleniu otrzewnej. W końcowej fazie choroby dziecko często traci odczucie bólu. Należy podkreślić, że powyższe rodzaje i fazy bólu można zarejestrować jedynie u dzieci starszych, z którymi udaje się nawiązać normalny kontakt słowny. Określenie rodzaju bólu u noworodków i niemowląt jest niemożliwe. W tym wieku, w początkowej fazie choroby, stan chorego dziecka może być dobry, dopiero w fazie końcowej dochodzi do nagłego załamania się stanu ogólnego i zgonu.

Read the rest of this entry »

Zakończenie terapii i rozwiązywanie przeniesienia

To wszystko może spowodować zmasowane przerażenie pacjenta, depresję nie do udźwignięcia i przerwanie przez niego terapii, jeśli czuje się zbyt słabo „ubezpieczony” związkiem z terapeutą.

Faza trzecia – zakończenie terapii, rozwiązywanie przeniesienia.

W fazie tej następuje proces rozstawania się i usamodzielniania. Dla pacjenta depresyjnego, który przeżył już przedtem wiele utrat i rozstań, jest to szczególnie trudne. Niektórzy więc Read the rest of this entry »

Zapotrzebowanie w dziedzinie chirurgii plastycznej

Nie należy zapominać, że taki lęk ¦-¦ tym bardziej jeśli stosunki w rodzinie są poprawne – bardzo prędko jest przejęty przez dorastającego nastolatka i że on sam odczuwa siebie jako nienormalnego. Wyjaśnienia, informacje dotyczące zmiennego przebiegu wieku pokwitania, zapewnienia o charakterze naukowym są niezbędne, ale nie zawsze wystarczające i rzadko dobrze przeprowadzone przez spieszącego się specjalistę. Czy można oczekiwać, że minuta czy Read the rest of this entry »

ZAROŚNIĘCIE ORAZ ZWĘŻENIE JELITA CZCZEGO I KRĘTEGO

Mają one charakter wrodzony i ujawniają się z reguły w okresie noworodkowym lub niemowlęcym. Różnorodność postaci tych zmian oraz towarzyszące im zaburzenia ogólnoustrojowe decydują o złożonych problemach leczenia. Pierwszy pomyślny wynik operacyjnego leczenia zarośnięcia jelita cienkiego opublikowano w 1911 r.

Etiopatologia. Mechanizm powstania zarośnięcia i zwężenia jelita tłumaczony jest wieloma teoriami, które wzajemnie nie wykluczają się. Spośród nich należy wymienić hipotezę Tandlera. Podaje ona, że przyczyną tych wad są zaburzenia wakuolizacji cewy pokarmowej. Jelito pierwotne, mające światło do 5 tygodnia życia zarodka, ulega całkowitemu zarośnięciu przez intensywnie rozwijający się nabłonek. Od 11 tygodnia powstają w litym jelicie liczne wakuole zlewające się ze sobą w światło jelita ostatecznego. Zahamowanie tego procesu doprowadza do różnych postaci niedrożności. Teoria „śródbrzusznej katastrofy” wskazuje na przyczynę w ostrym niedokrwieniu jelita podczas życia płodowego, co doprowadza do martwicy, a po

Read the rest of this entry »

Zarośnięcie oraz zwężenie jelita czczego

Cennym badaniem jest diagnostyka rentgenowska. Obowiązuje zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej w pozycji pionowej przednio-tylne i boczne z ujęciem klatki piersiowej. Obecność w jamie brzusznej rozdętych pętli jelitowych z poziomami płynu, bez powietrza w obrębie jelita grubego, świadczy o niedrożności jelita czczego lub krętego (ryc. 10-23). Im mniej jest rozdętych jelit, tym niedrożność leży wyżej. Obecność niewielkiej ilości gazów w obrębie jelita grubego, przy jednoczesnym rozdęciu pętli jelita cienkiego i obecności poziomów, przemawia za zwężeniem.

Read the rest of this entry »

Zaspokojenie potrzeby i posiadanie idealnego związku

Zagrożenie powyższe można by zilustrować analogiczną sytuacją, związaną z problemem nadużyć seksualnych wobec dzieci. Jak wykazują badania francuskie (Marceline Gabel 1989), dzieci będące obiektami nadużyć seksualnych często utrzymują te urazowe zdarzenia w sekrecie i są ich „wspólnikami”. Same z powodu depresji, pustki i braku kontaktu poszukują go w takiej formie, w jakiej, jak czują, może on być atrakcyjny dla dorosłego.

Read the rest of this entry »

Zburzenie rodziny w trakcje trudnych sytuacji

Oni mi na to: – Ależ tak, wyjdzie, z Panem na pewno wyjdzie, Pan ma taką sympatyczną twarz clowna, to może wyjdzie. Powiedziałem w końcu: – Dobra, przyślijcie tego waszego Bernarda. Bernard to chłopak, który chodzi do liceum. Oczywiście do ekskluzywnego liceum Janson. Drobiazg, to nie jego wina, mieszka po prostu w takiej dzielnicy. Od razu mi mówi: „moja siostra jest wredna”. Jego siostra jest wredna, ponieważ jest o rok młodsza, ale jest już w tej samej klasie, co on. Toteż on jest nieudacznikiem w rodzinie. Jak się ma tatę chirurga, mamę pediatrę i kiedy się nie jest

Read the rest of this entry »

ZMIANY W RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ I ICH ZNACZENIE

Jak już wspomniałem, dopiero po pewnym czasie i chyba ze względu na nasze własne uwikłanie w rzeczywistości, byliśmy w stanie w pełni zdać sobie sprawę ze znaczenia tego, co się dzieje. Odkryliśmy ponownie znaną prawdę o znaczeniu rzeczywistości dla naszych pacjentów i dla nas samych. Zrozumieliśmy lepiej słowa Hartmana (1964) mówiące o tym, że „sfera rzeczywistości jest większa niż nieświadomość pacjenta”.

Read the rest of this entry »

Zmienne cechy człowieka

Stopniowe dojście do takiego rozwiązania było możliwe, bo – jak już powiedziałem – sami byliśmy poruszeni dogłębnie zmianami w sytuacji społecznej, jakie wówczas zachodziły w Polsce. Ludzie otworzyli się na uniwersalne prawdy i wartości, jak dobro, prawda, szacunek, oraz na potrzeby: godności, sprawiedliwości i sensu osobistego działania. Otworzyli się na nie poza krąg najbliższej rodziny czy grupy nieformalnej, poczuli sens wpływu na rzeczywistość zewnętrzną w sposób uczciwy i bez lęku. Można powiedzieć, że wówczas

Read the rest of this entry »

PACJENT O SILNYM SUPEREGO I NADMIERNYM PRZYSTOSOWANIU

Pan E., pacjent z niższej średniej warstwy społecznej, za poradą lekarza domowego został przywieziony przez rodzinę do ambulatorium naszej kliniki. Cierpi on na trwały szum w uchu, który

wystąpił, gdy wbrew wyraźnej woli ojca, by pomagał jak zwykle w gospodarstwie rolnym ojca, pacjent wyruszył w podróż, co ojciec skomentował: „Wrócisz zziębnięty” (sytuacja wyzwalająca drugą fazę wyparcia według Mitscherlicha). Później pan E. z powodzeniem Read the rest of this entry »

Pacjenci psychosomatyczni

Pacjenci psychosomatyczni, jak to opisuje Marty, mają ubogi lub wyparty świat wewnętrznych przeżyć i fantazji, a ich energia życiowa skierowana jest głównie na świat zewnętrzny, przeżywany jako zbiór kombinacji, zadań do rozwiązania i elementów do ustawiania. Marty nazwał to „myśleniem operacyjnym”. Pokazał, jak ten typ myślenia jest wyraźny, np. u ludzi interesu, którzy cierpią na zaburzenia typu sercowego.

Read the rest of this entry »